Home
42-finzie2-sneek.jpg

 Scharnegoutum 7-02-2021  Aansluitend aan de Lock Down de avondklok volgde code rood, nog meer gevaar! Op zondag 7 februari was er de plotselinge invallende winter, brrr oostenwind. Zaterdag waren de rijdende strooi auto's en schuivers al druk, ze sloegen eindelijk weer een gat in de voorraden. Het ging stormen, vriezen, sneeuwen, zodat er weer sedert jaren schaatsen, slee en sneeuwschuivers op de verlanglijstjes voorkwamen. Kinderen spelen buiten, maken iglo's en vegen paadjes! 

 

Scharnegoutum; dat was lang geleden en zie daar.... Moeder natuur laat van zich horen. Koning winter...

en we krijgen kippenvel of krijgen we koude rillingen omdat we het koud hebben?  Geweldige film toegestuurd door Douwe vd Meer.

 

7-2-2021. In deze rekensom is 7 getal van volheid en 21 is een vermenigvuldiging van drie . Zo staat het geloof voor een drie eenheid.

https://www.youtube.com/watch?v=NmqxNAbJ7wM&feature=youtu.be

Er is vanaf vandaag weer een mooie NV dienst te beluisteren, uit het centrum/hart van ons dorp - de kerk. Het labyrint van vandaag is wonderlijk, blijft wonderlijk en wie weet dat natuur en wetenschap ons om de tuin leiden en dat we volgende week schaatsen op de Zwette en de wereld weer open ligt.... Geen idee we wachten af en hopen. 

Er wordt te hard gereden. Deze regel wordt snel vergeten en overschreden....
Beste dorpsbewoners, laten we als het u belieft ons de verkeersregels nog eens de revue passeren. Doe er ook wat mee, dat maakt onze leefomgeving veel fijner en veiliger om in te wonen en te bewegen. Heb, mocht je dit schrijven kunnen rijmen met de foto´s, nu en voor altijd helder dat de max snelheid 30 km/u is. In de eerstvolgende Doarpsomropper meer hierover... 

Zie voor het laatste nieuws op de blog van dorpsbelang

Als bestuur van de Oranjevereniging hebben we helaas moeten besluiten om de geplande Dorpsfeesten een jaar uit te stellen. De feesten van 2021 gaan niet door en deze staan nu gepland voor 2022 en wel van woensdag 31-8/zondag 4-9.

Ook de jaarvergadering gaat niet door en wordt doorgeschoven naar januari 2022.

In de Doarpsomropper die eind februari uitkomt volgt meer informatie.

AED Loënga. Net voor de kerstdagen kon ook op Loënga een AED worden opgehangen. Het bedrag hiervoor is met crowdfunding ingezameld. Wij willen alle donateurs HARTELIJK DANKEN voor hun bijdrage aan de AED voor onze kleine gemeenschap, we zijn er zeer blij mee! Het hart van de buurtschap Loënga heeft weinig inwoners, maar relatief veel passanten, zoals bezoekers aan de klokkenstoel, Scharnegoutumer wandelaars op het Rondje Loënga, joggers en hondebazen uit Harinxmaland of zomerse toeristen. Met de afsluiting van de afslag naar Loënga op de kruising in de Leeuwarderweg is de aanrijtijd voor hulpverlenersvoortuigen vanuit Sneek langer geworden, via  een bochtig traject waar niet snel gereden kan worden.

27-12-2020 Een echte BOCK verknalt het niet! Carbidschieten was een prachtige traditie tijdens de jaarwisseling. Maar je moet wel weten wat je doet. Veel ongelukken bij het carbidschieten zijn te voorkomen door een BOCK, een bewust oplettende carbid knaller. 

Heb je genoeg ervaring?
Kijk voor meer informatie wieisdebock.nl 
Jarenlang was carbidschieten in ons dorp een traditie, een feest.... voor een foto impressie volg de link naar de dorpsfoto's uit 2012. *Mooie speling met cijfers!!!

http://www.skearnegoutum.nl/2002-t-m-2012/2012/carbidschieten

 

Elim = Oase
Ligging: In het hart van ons dorp, 
in de aanbieding, te koop,
in een eenmaal ander maal.  
Niet nieuw, wel...
in nostalgische stijl
Geleefd & Vintage
Rijk aan historie 
Interessant en
Uitdagend om hier in 2021 een andere mooie bestemming aan te geven... 

Op ons verzoek aan de leden van dorpsbelang zich uit te spreken over de projecten die we in het kader van de subsidies uit het Ondernemersfonds hebben gerealiseerd, heeft niemand gereageerd. Wij roepen U dringend op dit alsnog te doen. We verwijzen daarbij naar de Doarpsomropper van november waarin we dit aankondigden en naar de website www.skearnegoutum.nl en in het bijzonder onze blog daarop onder het kopje Dorpsbelang.

BOEKPRESINTAAASJE "DOOR DE TRALIES SCHIJNT DE ZON".

Fan 'e middei wie yn de âlde riedseal fan de Gemeente Wymbritseradiel, no fan Súd-west Fryslân de boekpresintaasje oer it libben fan ús âld doarpsgenoat en fersetsman Willem Santema "Door de tralies schijnt de zon". Fia in livestream ha ik dizze yndrukwekkende byienkomst folge. Foar dejinge dy't der yn ynteressearre binne, hjir kinne jo dizze presintaasje nochris besjen en folgje. https://www.youtube.com/watch?v=B5d5Aukk69U

 

Beste leden doarpsbelang, kijk op onze blog en laat ons weten wat Uw mening is over de projecten die bekostigd zijn met de subsidies van het Ondernemersfonds SWF

Het Bestuur

Er waren lichtjes in de kerk, en rondom op de begraafplaats:
Daarom, omdat ieder lichtje een verhaal is, groter dan alle woorden, van missen en dood, van liefde levensgroot, die we spraken en hoorden' daarom maken we licht.

 omdat samen niet alleen is, als de dagen donker zijn, zo ver weg zo dichtbij, de sterren ver voorbij, delen in liefde en pijn, daarom maken we licht...

 

Floortje Agema uit ‘Jij wordt gekend’

Boekpresentatie biografie van Willem Santema geb. op 2 mrt. 1902 in Scharnegoutum. 'Door de tralies schijnt de zon' is de titel van de biografie van Willem Santema (1902-1944) door schrijver Peter Bak. Het boek komt op 27 november uit.

Willem Santema is een van de vijftig omgekomen verzetsstrijders die in 1946 met het Verzetskruis zijn geëerd. Andere gelauwerden, onder wie Hannie Schaft, zijn iconische figuren geworden. Voor Santema geldt dit niet. De biografie 'Door de tralies schijnt de zon' werpt eindelijk het volle licht op zowel zijn verzetsbestaan als op zijn boeiende vooroorlogse leven; zo doorkruiste hij al in de jaren dertig per auto half Europa en reed hij zes keer de Elfstedentocht.

Oeps, een foutje in ons artikel in de Doarpsomropper over contributie en jaarvergadering leden 2019.

We vermelden een onjuist mailadres. Dit moet niet Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zijn maar het juiste mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De leden mogen ook naar mij mailen op mijn privémailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Graag ontvangen wij jullie reactie op de jaarstukken zoals ze in de blog zijn opgenomen. Financiele stukken kunnen worden opgevraagd bij de penningmeester zoals vermeld in de Doarpsomropper van oktober 2020 en op deze website.

Jan Luimstra

secretaris

Hou vol en heb lief! 
Corona raakt ons allemaal. Wij roepen alle Scharnegoutumers  op er samen de schouders onder te zetten, want alleen dan komen we eruit. 

Oktober 2020 "Net bêst en in minne streek" Ja minsken, wylst wy mei syn allen besykje ús doarp der kreas út sjen te litten, binne der lju dy`t nocht oan ûnnocht hawwe. Dizze kear moast it moaie nonnenbyld fernielt wurde. Trije byldsjes binne met geweld fan de sokkel skuod. Wy tinken net oan koperdieven. Dy soenen dan alle nonnen wol meinaam hawwe, tinke wy sa. It sille wol wer lju wêze dy`t neat om hannen hawwe en harren ferfele. Grutte kâns dat de trije byldsjes op de boaiem fan de swette lizze. Dy sille fanwegen it gewicht net gau fuort streame troch it wetter dochs? Wy, doarpsbelang, hawwe fansels oanjefte dien bij de plysje. In de eerst folgjende Doarpsomropper mear...

13-10-2020 Scharnegoutum:
In hege kampskoare by de Stadige Strikers en in partij ferskiten. 
Yn de twa eardere kompetysjejûnen fan dit seizoen waard der net ien kear kamp spile. Ofrûne moandeitejûn einigen mar leafst trije potsjes yn remize. Gewoanwei is it ris ien of heechút twa, mar no dus trije. Dat is in tige hege skoare foar it Frysk spul.

De earsten dy’t kamp makken wienen Tineke Teigeler en Ype Boelens. Hoe’t dat krekt yn syn wurk gong wit de skriuwer net en dat komt omdat mei de nije regels oangeande de koroana men omtrint in kilometer útelkoar sit. Dan ûntgiet jin it hoe en wat fan sa’n partij. Beide wienen it der blykber tige mei-iens want beide gyngen se mei sneltreinfaart rjochting it smokersplak om in feestsigret op te stekken. Letter wienen se wer ûnder de dammers om noch in potsje fiif tsjin fiif te spyljen.

4-10-2020 Scharnegoutum 
Bericht van Dorpsbelangen volg de link:
 http://www.skearnegoutum.nl/doarpsbelang-2

Hooplik bliuwe de Strikers neagatyf en damje se posityf.

It is wat yn ús wrâldsje mei al dy koroana ynfeksjes. Fansels gie it dêr ferline wike op de earste jûn fan de Stadige Strikers ek oer. De Strikers sille de maatregels sa’t dy der steld binne fansels yn acht nimme. Dat kin net oars. Op dy earste jûn ha de Strikers ek de einútslach fan de kompetysje fierd troch de priiswinners te huldigjen en harren de prizen te oerhannichjen. It bestjoer wie fan betinken dat de stân sa as dy by it ferplicht stopjen fan de kompetysje wie, as einstân te beskôgjen. De nije kampioen waard good old Sjoerd Jan Bakker. Like lang lid as dat de klup bestiet.  Fierders hoopje de Strikers fansels dat se de kommende tiid negatyf bliuwe sille, mar dat se fierders in posityf damskoft te mjitte gean sille.

Scharnegoutum 17-09-2020 Menigeen heeft de afgelopen maanden een duik in de Zwette genomen. Groot en klein, oud en jong, de Zwette is een populair zwemwater. Vergeleken met andere waters is het ook relatief schoon dus waarom zou je dan niet met bv. warm weer een afkoelende duik nemen. Als je ons dorp doorvaart zie je bij veel huizen ook een trap het water uitrijzen. Daar wonen dus duidelijk liefhebbers. Van drie liefhebbers uit Scharnegoutum hebben we na een oproep van ons hun verhalen over hun zwemavonturen gekregen. Bijzondere verhalen, met daarin ook de motivatie van het hoe en waarom. Wij zijn blij dat zij aan onze oproep gehoor hebben gegeven, lees deze maand de Doaprsomropper (en huiver bij) de verhalen van Janny Bruinsma, Theo Hofman en Kornelis Punter.

Free-running in Scharnegoutum; 

Eind september hoopt Micheal vd Bosch uit Woudsend aan de Oergongswei 3 zijn Freerunninghal "Ground Movement Academy" te openen. Op dit moment is hij met familie en vrienden druk bezig 300m2 vloeroppervlak in de loods van Plantinga in te richten met diverse attributen en obstakels welke hiervoor nodig zijn. Het is één van de eersten in zijn soort in Fryslân. Freerunning is de sportieve passie fan Michael en daaruit voort komt het verlangen om zelf iets te beginnen in deze branche en zo op deze wijze anderen er voor te interesseren en zijn passie te delen. 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-43.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 151 gasten en geen leden online