Home
34-10cc.ajpg

Extra Algemene Ledenvergadering Vereniging van Dorpsbelang op donderdag, 28 november a.s.

De vergadering wordt gehouden `s avonds vanaf 19.30 uur in het Swettehûs. Op de agenda staat
slechts één onderwerp.

Het Bestuur heeft een aantal projecten voorbereid, waarvoor subsidie zal worden aangevraagd bij het Ondernemersfonds Súdwest Fryslân. De aanvragen moeten voor 1 december worden ingediend.
In de Statuten van het Ondernemersfonds is bepaald dat het Bestuur de leden van de Vereniging moet informeren over de in te dienen projecten en dat instemming van de leden moet worden gevraagd. Instemming is nodig van de meerderheid van de ter vergadering aanwezige leden. 

De soan pakt syn heit even aardich oan. Ek moandeitejûn wienen der krekt as ferline wike fjouwer lege stuollen. Gelokkich fûnen trije weibliuwers fan de foarige kear no it paad werom nei it Swettehûs te Skearnegoutum. Der waard hiel aardich damme en moaie spullen ferskynden op de buorden. Twa bysûndere spullen wienen der ek. Sa is de striid tusken de twa froulju altiten wer in spannende oangelegenheid. Mar de striid tusken de nijkommers heit en soan Castelein pykte der wol boppe út.

Zondagmiddag 17 November 15:30 uur Swettehus: Met medewerking van o.a. de Jesband en de 1e jaarsgroep volwassenen die zich nu presenteren.
Inmiddels is een tweede ronde van het muziekonderwijs voor volwassenen ingegaan. 

Bij Heleen Bloemen, 7 november j.l. was de heropening.
Een vernieuwde winkel met bloemen, feestelijk.

Morgen weer open met 10% korting en gebak met koffie

5-11-2019 Sjoerd Huitema hie mear fertsjinne. Wat joech Sjoerd Huitema partij oan Willem Schaap. It wie foar alle omsitters in genot om nei te sjen. Bauke Dykstra spile ek in meunstereftige partij tsjin jelle Wiersma. Dy twa spullen soargen yn elts gefal  foar striid. Dat koe men fan de rest fan de partijen eins net sizze.

It begûn al aardich nei de ein te rinnen en Sjoerd Huitema hold net allinne goed stân tsjin Willem Schaap, nee hy like der sterker út te kommen. No moat men Willem altiten yn de smizen hâlde, want dy kin altiten moaie loopkes yn syn spul breidzje.

Scharnegoutum:  “Dorp van zoveel meningen, dorpje van friese nuchterheid. Een mix van zoveel mensen,  van met z’n allen, van dagelijks brood, de Poiesz en kerk. Dorp van sport, veld en ballen. Dorp waar niemand zich ècht laat gaan. Behalve als we op zaterdag winnen, dan  breekt acuut die geweldige trots weer los. En met een Dorpsfeest blijft geen mens meer binnen.

Dit dorp, wars van betutteling. Waar de zondag nog een beetje heilig is.

 In de blog van Doarpsbelang leest u nu de laatste ontwikkelingen, bijgewerkt tot november 2019

Het Bestuur 
klik hier-->
 http://www.skearnegoutum.nl/doarpsbelang-2

 

 

 3-11- 2019 Scharnegoutum, de Mediagroep van Scharnegoutum helpt een andere mediagroep...! Er wordt een bezorger gezocht. De bezorging betreft de bezorging van regionale en landelijke ochtendbladen. Dat is lekker vroeg op en flink geld verdienen! Het is voor maandag t/m zaterdag en de minimum leeftijd is 15 jaar. Daarnaast het voordeel: Zo tijdens het bezorgen....

Tineke Teigeler sleepte de winst foar de helsdoarren wei. Tineke hie wolris in kear kamp spile tsjin Bauke Bos, mar in winst siet der nea yn. Dêr woe frou Teigeler eins  wol in kear feroaring yn bringe. Se gie der moandeitejûn goed foar sitten en foar eltse streek naam se de tiid om nei te tinken. Se besocht dy gewoante fan it ferliezen tsjin de skriuwer fan de klup in skop ûnder de kûnt te jaan. Alle kearen mei in rot gefoel ferlieze, dêr hie se har nocht ôf. En wat barde: se sleepte der winst út al wie foar de helsdoarren wei.

Scharnegoutum: Op 24 november: Uitvliegreünie van groep 8 van 2008!
Zat je in 2008 in groep 8 van Basisschool Op ‘e Hichte in Scharnegoutum? Dan heb je in juni van dat jaar een uitvliegdienst gehad waarbij je een wens hebt gedaan terwijl je een duif liet vliegen, en je hebt een brief in een box gedaan met daarin jouw toekomstplannen. Toen is gezegd dat je die brief over 10 jaar weer mocht lezen.

De earste damjûn eineget mei In presintsje foar de foarsitter. De Stadige Strikers binne wer los. Ferline wike holden se harren jierfergadering en krûpten ek noch in skoftke efter de buorden. Guon dammen suver de hiele jûn. Dy wienen foar it earst by de Strikers. Fansels woenen in pear fan ’e leden dizze heit en soan graach de begjinselen fan dizze moaie damsport wol efkes bybringe. Dy jiergearkomste ferrûn fierders prima en ôfrûne moandei moast der fuort al wer foar de punten spile wurde. Twa bestjoersleden, ponghâlder Ype Boelens en foarsitter Cor Kooistra sieten dizze jûn it langst. En foar de lêste wie der in presintsje.

Persbericht:  - Vox en Sax - Op zondagmiddag 3 november geeft de Martens Cantorij samen met saxofoonkwartet “Saxemm” en Gerben van der Veen op orgel een concert in de St.Josephkerk van Heeg.  De menselijke stem “Vox” en de saxofoon “Sax” vormen een mooie combinatie.  Saxemm is ontstaan is uit leden van Fanfare orkest Eendracht Maakt Macht - Oudega swf.

Dit concert bevat een afwisselend programma, zoals we dat gewend zijn van de Martens Cantorij. Het accent ligt bij Franse muziek met uitstapjes naar Scandinavië, Italië en Engeland met werken van o.a. Duruflé, Fauré, Saint Saëns, Langlais, Gabrilei, Ola Gjeilo, Egil Hovland en Stanford.

Op donderdagmiddag 14 november om 15.00 uur verzorgen de Shantykoor Brûskoppen een optreden  voor mantelzorgers en ieder die zich daarbij betrokken voelt in het Swettehûs in Scharnegoutum.

De Brûskoppen voeren u terug naar de tijd van klipperschepen met hun taaie bemanning, naar de internationale havenwijken waar ’s nachts de matrozen hun zuurverdiende geld in korte tijd verteerden.
Dit optreden in de week na 10 november is in het kader van de dag van de mantelzorg.

Fanôf dizze wike is der in eksposysje fan Gert Meesters yn ús doarpshûs te sjen. Nei in perioade fan foto`s is it no tiid foar wat oars en wy wolle Skearnegoutummers dy`t skilderje ûtnoegje har wurk sjen te litten. Gert is Skearnegoutummer, mar wennet yntusken selstannich yn Snits wêr hy, om`t hy in beheining hat, wol soarch krije kin dy`t nedich is.

Gert is bliid mei de eksposysje en sa ek syn heit en mem, Yeme en Janny Meesters. Gert is 29 jier en wurket by atelier Bascule Art yn Snits. Hy hat in grut talint. Syn wurk wurdt net allinnich sjoen as talintfol, mar ek eksposysje weardich. It wurk dat Gert makket kin troch it atelier ferhierd wurde en is ek te keap.

Scharnegoutum 29-09-2019: De HKU Prijs is een prijs voor een talentvolle kunstenaar die net is afgestudeerd aan HKU met een project van bijzondere maatschappelijke relevantie.
Emese van de Steen (uit Scharnegoutum) , Docente Theater, met : All Rise  
Emese is een zeer getalenteerde docent. Zij heeft haar afstudeervoorstelling ‘All rise' gemaakt met jongeren van Jeugdtheaterschool Zuid-Oost uit Amsterdam. Uit haar werk spreekt een enorme bevlogenheid voor het werken met jongeren. Zij heeft een werkwijze die de kracht van ieder individu laat zien. Dit sluit aan bij maatschappelijke thema’s over inclusiviteit en de waarde van kunsteducatie. Emese geeft met haar werk een nieuwe kijk op de aanpak van deze doelgroep.  https://www.hku.nl/BeleefHKU/HKUPrijsGemeenteUtrecht2019.htm

 

De badminton vereniging '76 heeft nog plek voor nieuwe leden. Kom een kertje proberen: En lees de flyer...!  

Bijna twee jaar van overleg, inspraak, presentatie, afstemmen, schrijven en mailen leidde niet tot de bouw van 16 zorgappartementen in Scharnegoutum. Zorginstelling Patyna trok het plan in. In de blog van Doarpsbelang een verantwoording van al onze, vergeefse, inspanningen.

We gaan door met nieuwe plannen voor de invulling van oud Elim.

Bestuur Dorpsbelang.

De kieviet en de grutto kennen we allemaal. Op de foto ziet U een watersnip. Een soort die momenteel op de plasdras van de Flearen te bewonderen is. Deze vogel laat er zich zien in aantallen die varieren tussen de 20 en 40 exemplaren. Het is een echte scharrelaar en houdt zich het liefst op tussen de begroeiing op waterpartijen. Liever komt hij niet op het open water want ze is schuw en zoekt altijd dekking. De lange snavel is ideaal om in het water naar voedsel te zoeken, net zoals bij de de grutto. 

29-08-2019 De traditionele dorpsavond zorgde weer voor veel vermaak. Naarmate de temperatuur steeg, gingen mensen meer en meer uit de kleren... Je kan dan de gekste dingen verwachten!  Hartverwarmend was de overvolle zaal.  Er waren veel "ohs en ahs" te horen, tja en zo was België grensverleggend, Mexico danste de beentjes hoog de lucht in, Japan zocht het verkoelende water en Oostenrijk dook in dans en muziek. Vele manieren om het publiek te boeien en te verleiden.... Zoveel was er strak ingestudeerd, geoefend en of creatief bedacht. Scharnegoutum ...got's talent! Een fraai avondvullend programma werd zichtbaar in toneel, dans, cabaret en live muziek. Hier de foto's > donderdag/dorpsavond

30-08-2019 een zwoele avond, strak blauwe lucht, ondergaande zon en een beetje wind. Ideale omstandigheden.... 3 volle ballonnen gingen de lucht in. Ballonvaart van Scharnegoutum naar Eernewoude. "Fantastische ervaring, wat een belevenis...!"; zo schrijft Jacob van de Oranjevereniging. "Je ziet vogels weg schieten over het water, hazen door het gras. Alles!".  Fiona maakte de foto's en schrijft: "Mooie ervaring om dit samen met onze oudste zoon Ruben en een fijne groep dorpsbewoners (en anderen) te beleven en ook erg leuk om op te stijgen vlak bij je eigen huis... !" Foto's > zie fotoalbum

28-08-2019  Een heel klein beetje is zij "....de vrouw van...." ons allemaal!!!! Als koningin van het feest ondersteunt de Zwettekoningin als gezicht het Oranjebestuur bij het vervullen van zijn taken. Naast de informele taken zet de zwettekoningin haar in voor alle deelnemers, zij heeft een vertegenwoordigende en aanmoedigende rol. Deze week zijn er voor haar talrijke kleine taken, het zijn vooral representatieve werkzaamheden, bloemen delen, zoenen, aanwezig zijn bij de huldiging en de prijsuitreikingen.

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

Dscf4818-adk2.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-61.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 872 gasten en geen leden online