Home
14-Jaco.jpg

Sûnt twa wike steane de nonnen wer te plak. Geart en Piet hawwe soarge dat it keunstwurk yn alle gloarje wer te sjen is by de brêge. De nonsjes sjogge wer alle minsken foarby gean. Se hâlde oer eltsenien de wacht.

Wy meie hoopje dat der gjin fernieling mear sil plak fine. Geart hat yn oerlis mei de brûnsjitters soarge foar in folle bettere fundaasje.

Tank mannen foar jimme wurk.

It Bestjoer Doarpebelang Skearnegoutum-Loaiingea

 

30-04-2021 Scharnegoutum: We kunnen je alvast vertellen dat de nieuwe website verrassend vernieuwend is, maar de vertrouwde site blijft ook nog even. 
We leggen de komende weken de laatste hand aan de nieuwe site en langzaam aan gaat de focus volledig naar de nieuwe site. De oude verdwijnt! 
Kortom bent u nieuwsgierig naar alle vernieuwingen? Klik dan door naar de nieuwe site:  https://www.scharnegoutum.eu/

Heb je kopij, tips of suggesties voor verbeteringen mail deze naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Beste leden van Doarpsbelang, 

Eind 2020 lieten veel leden van onze Vereniging ons via een mail weten in te stemmen met de projecten van dorpsbelang over 2020 . De opvatting van onze leden zijn doorslaggevend voor het Bestuur van het Ondernemersfonds SWF. Dit bestuur wil de subsidies van onze nieuwe projecten voor 2021 pas goedkeuren nadat onze leden hun instemming hebben betuigd. D.w.z. de projectkeuze, de kosten en de uitvoering en verantwoording ervan. Een lastige vraag van het Fonds in deze coronatijd. We kunnen geen ledenvergadering houden.

SMOKKELBERN
 
De kommende wiken kinne jo by omrop Fryslân de podcast beharkje oer "De Smokkelbern".
Hjiryn komt op 8 en 9 maaie ek it ferhaal fan Louis Godschalk oan 'e oarder.
 
https://www.omropfryslan.nl/programma/smokkelbern-de-podcast
 
En ek op spotify:   Podcast " De Smokkelbern "   Ben ik hier bij de Film?
 

 2-4-2021 Scharnegoutum;  Iepenloft eksposysje oer Joadske ûnderdûkers bern iepene troch boargemaster Jannewietske de Vries en Fred van Vliet.

In searje mânske foto’s fan Joadske ûnderdûkers bern binne oant ein maaie te besjen rûnom yn Fryslân.

 25-03-2021 Scharnegoutum
Geachte lezer, er wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuwe website.

Deze zal naar verwachting eind April klaar zijn.
Vanaf nu is de berichtgeving via de site beperkt en niet altijd meer actueel.
Voor mutaties en aanpassingen m.b.t. advertenties verwijzen we naar de nieuwe site. Wilt u die doorgeven neem dan contact op met de Mediagroep Scharnegoutum. 

Groot Sneek yn Skearnegoutum.

Ferline wike hat Groot Sneek opnamen makke yn ús doarp. Hjir it filmke, ik hie graach mear fertelle wollen, mar krige net mear tiid. Yn de papieren krante ynkoarten mear oer ús doarp.

https://www.youtube.com/watch?v=4Op-d4KSUFA

 

Scharnegoutum, bij het dorp Morra, bovenin Friesland, staan op 2 april 4222 poppen in een weiland. Deze poppen staan symbool voor de kinderen die zonder ouders in vluchtelingenkampen, zoals Moria in Griekenland, verblijven. Wil je ook een pop maken voor Kamp Morra? Dit bericht stond in de krant en wij als crea-groep van de kerk dachten, hier moeten we iets mee.

Wij gaan -minimaal- vijf stokpoppen, want dat zijn het, maken en aankleden. Daarom een oproep aan onze dorpsgenoten die kinderkleding voor kinderen van 0 - 18 jaar in de kast hebben liggen, zou je dit willen afstaan voor een vluchtelingenkind?

 Scharnegoutum 7-02-2021  Aansluitend aan de Lock Down de avondklok volgde code rood, nog meer gevaar! Op zondag 7 februari was er de plotselinge invallende winter, brrr oostenwind. Zaterdag waren de rijdende strooi auto's en schuivers al druk, ze sloegen eindelijk weer een gat in de voorraden.

 

Scharnegoutum; dat was lang geleden en zie daar.... Moeder natuur laat van zich horen. Koning winter...

en we krijgen kippenvel of krijgen we koude rillingen omdat we het koud hebben?  Geweldige film toegestuurd door Douwe vd Meer.

 

7-2-2021. In deze rekensom is 7 getal van volheid en 21 is een vermenigvuldiging van drie . Zo staat het geloof voor een drie eenheid.

https://www.youtube.com/watch?v=NmqxNAbJ7wM&feature=youtu.be

Er is vanaf vandaag weer een mooie NV dienst te beluisteren, uit het centrum/hart van ons dorp - de kerk. Het labyrint van vandaag is wonderlijk, blijft wonderlijk en wie weet dat natuur en wetenschap ons om de tuin leiden en dat we volgende week schaatsen op de Zwette en de wereld weer open ligt.... Geen idee we wachten af en hopen. 

Er wordt te hard gereden. Deze regel wordt snel vergeten en overschreden....
Beste dorpsbewoners, laten we als het u belieft ons de verkeersregels nog eens de revue passeren. Doe er ook wat mee, dat maakt onze leefomgeving veel fijner en veiliger om in te wonen en te bewegen. Heb, mocht je dit schrijven kunnen rijmen met de foto´s, nu en voor altijd helder dat de max snelheid 30 km/u is. In de eerstvolgende Doarpsomropper meer hierover... 

Zie voor het laatste nieuws op de blog van dorpsbelang

Als bestuur van de Oranjevereniging hebben we helaas moeten besluiten om de geplande Dorpsfeesten een jaar uit te stellen. De feesten van 2021 gaan niet door en deze staan nu gepland voor 2022 en wel van woensdag 31-8/zondag 4-9.

Ook de jaarvergadering gaat niet door en wordt doorgeschoven naar januari 2022.

In de Doarpsomropper die eind februari uitkomt volgt meer informatie.

AED Loënga. Net voor de kerstdagen kon ook op Loënga een AED worden opgehangen. Het bedrag hiervoor is met crowdfunding ingezameld. Wij willen alle donateurs HARTELIJK DANKEN voor hun bijdrage aan de AED voor onze kleine gemeenschap, we zijn er zeer blij mee! Het hart van de buurtschap Loënga heeft weinig inwoners, maar relatief veel passanten, zoals bezoekers aan de klokkenstoel, Scharnegoutumer wandelaars op het Rondje Loënga, joggers en hondebazen uit Harinxmaland of zomerse toeristen. Met de afsluiting van de afslag naar Loënga op de kruising in de Leeuwarderweg is de aanrijtijd voor hulpverlenersvoortuigen vanuit Sneek langer geworden, via  een bochtig traject waar niet snel gereden kan worden.

Elim = Oase
Ligging: In het hart van ons dorp, 
in de aanbieding, te koop,
in een eenmaal ander maal.  
Niet nieuw, wel...
in nostalgische stijl
Geleefd & Vintage
Rijk aan historie 
Interessant en
Uitdagend om hier in 2021 een andere mooie bestemming aan te geven... 

Op ons verzoek aan de leden van dorpsbelang zich uit te spreken over de projecten die we in het kader van de subsidies uit het Ondernemersfonds hebben gerealiseerd, heeft niemand gereageerd. Wij roepen U dringend op dit alsnog te doen. We verwijzen daarbij naar de Doarpsomropper van november waarin we dit aankondigden en naar de website www.skearnegoutum.nl en in het bijzonder onze blog daarop onder het kopje Dorpsbelang.

BOEKPRESINTAAASJE "DOOR DE TRALIES SCHIJNT DE ZON".

Fan 'e middei wie yn de âlde riedseal fan de Gemeente Wymbritseradiel, no fan Súd-west Fryslân de boekpresintaasje oer it libben fan ús âld doarpsgenoat en fersetsman Willem Santema "Door de tralies schijnt de zon". Fia in livestream ha ik dizze yndrukwekkende byienkomst folge. Foar dejinge dy't der yn ynteressearre binne, hjir kinne jo dizze presintaasje nochris besjen en folgje. https://www.youtube.com/watch?v=B5d5Aukk69U

 

Beste leden doarpsbelang, kijk op onze blog en laat ons weten wat Uw mening is over de projecten die bekostigd zijn met de subsidies van het Ondernemersfonds SWF

Het Bestuur

Boekpresentatie biografie van Willem Santema geb. op 2 mrt. 1902 in Scharnegoutum. 'Door de tralies schijnt de zon' is de titel van de biografie van Willem Santema (1902-1944) door schrijver Peter Bak. Het boek komt op 27 november uit.

Willem Santema is een van de vijftig omgekomen verzetsstrijders die in 1946 met het Verzetskruis zijn geëerd. Andere gelauwerden, onder wie Hannie Schaft, zijn iconische figuren geworden. Voor Santema geldt dit niet. De biografie 'Door de tralies schijnt de zon' werpt eindelijk het volle licht op zowel zijn verzetsbestaan als op zijn boeiende vooroorlogse leven; zo doorkruiste hij al in de jaren dertig per auto half Europa en reed hij zes keer de Elfstedentocht.

Oeps, een foutje in ons artikel in de Doarpsomropper over contributie en jaarvergadering leden 2019.

We vermelden een onjuist mailadres. Dit moet niet Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zijn maar het juiste mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De leden mogen ook naar mij mailen op mijn privémailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Graag ontvangen wij jullie reactie op de jaarstukken zoals ze in de blog zijn opgenomen. Financiele stukken kunnen worden opgevraagd bij de penningmeester zoals vermeld in de Doarpsomropper van oktober 2020 en op deze website.

Jan Luimstra

secretaris

Hou vol en heb lief! 
Corona raakt ons allemaal. Wij roepen alle Scharnegoutumers  op er samen de schouders onder te zetten, want alleen dan komen we eruit. 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-26.jpg

We hebben 225 gasten en geen leden online