Home
17-Koopmans.jpg

 1-04-2018 Pasen is een bijzonder feest, in de kerk van Scharnegoutum wordt dat gevierd met bloemen. Het leven van Jezus laat zoveel aan de mensen zien, het verhaal gaat al jaren, verteld een bijzonder feit. Van succes, van ongeloof, van vallen, je alleen voelen, eenzaamheid, van ziekte, daar tegen strijden en lijden, doorgaan en weer opstaan.

Gijs Vaessen behaalt 1e ster!

In de wedstrijd tegen Mulier heeft Gijs Vaessen zijn 1e ster behaald. Gijs scoorde hierin 2 keer voor Scharnegoutum '70 en brengt zijn totaal nu op 26!

Voetbal Nederland deelt per 25 gescoorde competitiedoelpunten een ster uit. Het totaal aantal doelpunten van Gijs Vaessen is nu op 26 gekomen en is voldoende voor de 1e ster.

28-03-2018 Mulier beter dan uitslag tegen Scharnegoutum doet vermoeden. Scharnegoutum – Mulier 5-0. Scharnegoutum begon uitermate zwak aan het duel terwijl Mulier wist wat er moest gebeuren. Al na één minuut spelen had Mulier een tweetal grote kansen, maar zoals bestuurders van de club voor aanvang van de wedstrijd reeds melden heeft Mulier grote moeilijkheden met het benutten van kansen. 

27-03-2018 "Lektors Salutem" Ja lêzer jo sjogge it wol. Jo wurde begroete. De Strikers hâlde foar earst wer op mei it damjen. Se ha de put der út. No kinne se har wer op oare saken ta lizze. Moandeitejûn wie de lêste fan dit seizoen. De priiswinners ha de prizen yn ûntfangst nommen. Foar de kas wie der wer in ynstruier troch in ferlotting en sa kaam der wer in ein oan de wenstige saken foar de Stadige Strikers  op moandeitejûn. Der wiene gjin nijichheden op dy lêste jûn. Sa as it meastal gie, sa gong it no ek.

Scharnegoutum 20-03-2018 Hy wie der hiel bliid mei. Wytze Rypma is in jonge dy`t graach yn it fjild is. Lekker strúne, de wyn troch it hier, fiskje.....en fûgels fynt er prachtige bisten. Wytze hat al in stik as wat fûgelsjes op syn keamer, prepareare troch ien dy`t wit wat er docht. Hy sjocht se leaver fleanen, mar as se dan dochs dea reitsje.........Dit iisfûgelsje siet fêst yn`t iis fan it lange rek. Kor en Sjoukje Huitema hakten him út it iis en gunden Wytze it fûgelsje om`t se witte dat hy der hiel lokkich mei is. En hy fynt it net slim om syn bûssinten hjir foar oan te sprekken.

Scharnegoutum - Beetgum 1 – 0 In de laatste oefenpot op kunstgras met 3 – 0 winnen van de koploper van de derde klas en dan zaterdag tegen de nummer laatst van je eigen klas. Je weet bijna zeker wat er gaat gebeuren en de leiding waarschuwt er bij de laatste training dan ook al voor. Onderschat de komende tegenstander niet. Maar het gebeurde wel. Scharnegoutum startte in de eerste officiële wedstrijd na de winterstop slap en kreeg meteen te maken met een wel fanatiek startend Beetgum. Er ging bijna niets goed bij de thuisclub en het wachten was op de eerste goal van de tegenpartij. Die kwam echter niet. Eerst redde keeper Gert Jan van der Berg nog met het puntje van zijn schoen en even tastte linksback Jos van Schepen helemaal mis maar profiteerden de gasten opnieuw niet.

Donderdagavond 15 maart a.s.  in het Swettehûs in Scharnegoutum is er vanaf 20.00 uur een lezing over Etty Hillesum. Toegang gratis, koffie 1,50. Iedereen is welkom.
Etty Hillesum wordt op 15 januari 1914 geboren in Middelburg. In 1932 verhuist ze naar Amsterdam om te gaan studeren. Tijdens haar studententijd komt ze in contact met de Duits-joodse vluchteling Julius Spier (1887-1942). Julius wordt haar persoonlijke leermeester en grote liefde.

 Scharnegoutum 11-03-2018  Een grote verrassing voor de bus reizigers, nieuw aan de N345 Snitserdyk. Naast het feit dat er over de weg zoveel meer auto's voorbij rijden dan bussen, heeft Arrriva geinvesteerd in een paar nieuwe bushokjes, strak design, de zogenaamde  ‘Glazen Hokjes’.

Busorganisatie Arriva wijzigde afgelopen week diverse bushaltes aan de route en men plaatste ook weer nieuwe fietsenhokken.

8 Maart a.s. Jaarvergadering  Doarpsbelang Skearnegoutum‐Loaiingea
Kom op 8 maart 2018 naar de jaarvergadering. Tijd: 20.00 uur Swettehûs.  
Voorafgaand aan vergadering koffie en oranjekoek
AGENDA,        *Opening, * mededelingen * Ingekomen stukken *  Notulen jaarvergadering 12 mei 2016
* Jaaroverzicht 2016/201 *Jaarrekening vereniging 2017 * Begroting vereniging  2018      
* Bestuursverkiezing:  Het bestuur van DB is nog op zoek naar een nieuw lid.  
* Rondvraag,  * Sluiting  
Na  de vergadering afloop bieden wij u graag iets te drinken aan en hopen u persoonlijk te spreken. Wij rekenen op uw komst, ook uw mening telt!

      Een kapper knipt knapper...met korting!   Een jubileum mag je vieren. De kapper, is alweer 15 jaar

23-02-2018 De Mediagroep voegt alle advertentie inkomsten samen. We voegen samen en nemen afscheid. Vandaar een blik op Jouke v Schepen,  55 jaar jong, hij was jarenlang beheerder van de website penningen en correspondeerde kort en bondig met alle bedrijven. Geld vragen voor de website en deze beheren. Bescheiden nemen we afscheid van de website kas en is het een ‘vut’ gaan. Voorwaarts bedoelen we hier, wanneer drie onderdelen samengaan, lijkt er één teveel. De mediagroep gaat verder met...

23-02-2018 Foar Frysk kampioen Jelle Wiersma is twa kear klapt...    Fansels binne de Strikers wakker grutsk, dat harren Jelle Wiersma no al foar de seisde kear kampioen Frysk spul wurden is. Moandeitejûn is der twa kear foar him klapt. De earste kear doe’t er noch net oanwêzich wie en twads doe’t er de damseal ynstapte. Hy koe fierders fuort oan de bak. Tsjin Sjoerd Jan Bakker.
Hoe’t it krekt om en ta gien is, wit de skriuwer net, mar wol dat de lûden dy’t út de oare hoeke kamen no net bepaald hearre lieten dat Bakker der goed foar stean soe.

 

ANNULERING !!!!
LET OP!
Ook de voorstelling op 14 april gaat NIET DOOR!!!
De Brekbere Sirkel.

Voor de tweede keer kregen wij de medeling dat deze voorstelling niet doorgaat vanwege een val van de hoofdrolspeelster Tet Rozendal.

23-02-2018  Blog Doarpsbelang: Nieuw artikle in deze blog het besprokene in de bestuursvergadering van 8 februari 2018.

O.a. over zwemplek, verkeers-en parkeer problemen in het dorp, slechte bermen Ivige Leane.

04-02-2018 By de Strikers troch de gelûdsbarriêre. Foar de measte minsken is damjen in sport wêr’t by net folle sein wurdt en foaral as dat wol bard, net al te lûd. No draacht de de iene syn stim en lûd folle fierder as dat fan in oar. De ien hat no ien kear wat mear folume. Foar de measte dammers is dat gjin probleem, mar der binne ek guon dy ha der eins mar it mier oan. Sy kinne harren net konsintrearje as der wat mear lûd as gewoanwei produsearre wurdt. Se fine dat guon wat troch de gelûdsbarriêre geane. Dêr leit dan wol wat in probleemke. Guon fine it tige gesellich om ris even wat te sizzen: it makket net út wat.

 04-02-2018 Gasloos stoken en koken. Gas wordt duurder, reken maar. De gaskachel werd omgebouwd tot Centrale Verwarming. Dit luxe idee lijkt ook alweer achterhaald. Bij de wet denkt de overheid nu aan een nieuwe verordening. Gasloos wonen is een mooie droom, en past volledig bij de solidariteit richting onze oostelijke buren. Groningen, daar waar de grond beeft. We moeten ons dus nu echt gaan prepareren op de toekomst. CO2 verminderen en omdenken voor het klimaat en het milieu. Dan mag men heel snel nieuwe bomen planten… Sprokkelen, onschuldig wat hout verzamelen voor een wintervoorraad.

02-02-2018 Aandacht voor de spits van de kerk in Omrop Fryslân. De Omrop stuurde een verslaggever die tegelijk cameraman voor een radio en tv opname. De problemen met onze torenspits trekt ruime aandacht. Na LC en FD nu dus de Omrop. De TV opname werd door Jeroen Boersma zorgvuldig samengesteld met mooie beelden van de kerk zowel binnen als buiten. O.a. filmde hij de klok, het uurwerk en ook door het luik ver boven het schip van de kerk, het prachtige uitzicht vanuit de toren op het omliggende dorp en landschap.

02-02-2018 Bard der noch wol wat? Je soenen sizze, nee, we hearre der alteast neat mear oer. Dat is net it gefal. Patyna hat mei meardere partijen fan dwaan yn dit trajekt en eltse partij hat syn eigen tempo...."ambtelijke molens werken vaak traag" sizze we dan. Net alinne ambtlike mounen, tinkt skriuwer. Wol wie de tasissing fan Patyna dat der al yn desimber in ynfojûn yn it Swettehûs komme soe, tige optimistysk, ik leawde der fuort en daliks al net yn.

Het is nu wachten op het ontstaan van een werkgroep die samen met doarpsbelang de mogelijkheden van een zwemplekje gaat uitwerken (zie het besprokene op de blog van doarpsbelang). Dit kan alleen gerealiseerd worden wanneer er voldoende draagvlak is in het dorp vanwege de toch behoorlijke kosten die een en ander met zich mee brengt.

31-01-2018 Bestuursvergadering NIEUWS DORPSBELANG: Zie voor het verslag op de blog van Doarpsbelang.
Onderwerpen zijn o.a. de zwemplek jeugd, wooncentrum aan de fritsmastrjitte, verkeersproblemen in het dorpscentrum en mediagroep. Het bestuur vergadert op korte termijn opnieuw om de agenda af te werken. Klik hier -> verslag doarpsbelang-2  
Namens het Bestuur 

Na de jaarwisseling was het raak… bleek plots ons kunstwerk verplaats naar de Fleardyk. Ja, "Scharnegoutum het leukste dorp van de gemeente SWF ", men haalde het kunstwerk weg bij de snelweg en heeft het verplaatst. Bij de Snitserdyk: Het kunstwerk en de weg als spel op de wagen! Hoe onveilig en niet toekomstbestendig is deze huidige Snitserdyk, de N354? In de loop van 2017 en 2018 wordt door de provincie de verbindingsweg tussen Sneek en Leeuwarden hier en daar opnieuw ingericht.

Op é Hichte. Kledinginzamel actie 23 maart en 27 maart inbrengen.
• Iedereen is welkom om mee te helpen, • Aanleveren mag in zakken, • Hoe meer we inzamelen, hoe meer we betaald krijgen
• Graag alleen goede kwaliteit schone kleding, lakens, gordijnen, pluche beesten, riemen, handtassen en schoenen (de schoenen aan elkaar gebonden alstublieft)
Het team van Bag2School is beschikbaar voor hulp en ondersteuning op tel 0800 222 222 0
Kantoor uren 9:00 - 17:00

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-75.jpg

We hebben 141 gasten en geen leden online