Home
01-Ambachtelijk-IJs.jpg

13-01-2018 Striker Van der Meer set syn goeie foarm troch. Sneontemoarn yn Easterein by it begjin fan de klupkampioenskippen spruts Dicky van der Meer de ferwachting út dat De Stadige Strikers hiel heech einigje soenen. Mooglik wol it heechste! Dat is fansels net sa mar klear. Dicky hie der in goed gefoel oer. Dat hie er ek oer syn eigen spul. Hy spile twa kear mei winst en ien kear ferlear er en dêr wie er min oer te sprekken. Moandeitejûn waard dúdlik dat syn goeie foarm der noch hielendal wie.

9-01-2018 Bij de Strikers is Ype Boelens de man yn boanus. As jo in boanus krije dan krije jo wat ekstra’s. Ype Boelens krige ek wat ekstra's, mar hy soarge der sels foar. Dryst kundige er moandeitejûn oan dat er it wol opnimme woe tsjin twa man tagelyk. No moast er al tsjin Bauke Dykstra en dêr hawwe jo faaks ek al de hannen oan fol, mar Boelens koe Sjoerd Huitema der ek noch wol by ha. Ja dan ha jo wol lef, dan doare jo wol, mar nei de partijen kin men sizze dat Ype Boelens yn boanus ôfreizge nei Menaam.

 06-01-2018 In de actie voor renovatie torenspits kruipt de thermometer omhoog.... In het foto album op deze website is nu een beeldverslag van het "Rondje om de Toren" ten behoeve van de restauratie van de torenspits. In de volgende doarpsomropper een uitgebreid verslag van dit bijzondere evenement.

Informatie bijeenkomst zwemplek: Op maandag, 15 januari 2018 zal in het Swettehûs een algemene bijeenkomst plaatsvinden over het onderwerp zwemplek voor jonge kinderen bij de Swette. Aanvang van de bijeenkomst is om 20.00 uur.
U wordt van harte uitgenodigd in deze bijeenkomst Uw mening kenbaar te maken aangaande het inrichten van een zwemplek voor jonge kinderen. De plek die we, in samenspraak met wethouder Stoker en Erik Visser, onze dorpencoördinator en enkele betrokken ouders hebben uitgekozen, is achter de sportvelden,

01-01-2018 Een kakelvers jaar van 365 nieuwe momenten, dagen, nieuwe  kansen. Sommige mensen uit Scharnegoutum vragen zich af: Wat heb je er eigenlijk aan, zo voorspelbaar, zo (s)aai...weer zoveel van hetzelfde? Ja, en nee. Een jaar waarvan we weten dat het toch weer heel gewoon zal zijn. En toch, in elk moment schuilt weer nieuws, van en met elkaar, van ons, van wij, wijsh(ei)d, n(ij)....   Vertel dit met zoveel fotomateriaal,  te bewaren of in een verslagje te gieten. Terug kijken, herinneringen van vorig jaar (in het fotoalbum of met de zoekmachine) En voorwaarts ligt alweer het nieuwe....

 30-12-2017 Het weer zat s'ochtends nog flink tegen, later werd het droog. Ja in toer... dankjewel, in toer, dat zou het zeker zijn wanneer we niet konden rekenen op al deze bovenstaande bedrijven, de vrijwilligers, de helpers, EHBO Berber en Bob, de nonnen, de koster Johannes, Femke, Geart, de muzikanten David IJsbrand, Marinus, Excelsior, Pieter-Jan, Albert, en de organisten Hains en Johan, Hendrik en Durk de beheerders van het kanon, Carex, Tseard, de hardlopers, de organisatie van de snertloop,

31-12-2017 vv Scharnegoutum '70 gaat samenwerken met VTON. We zijn verheugd jullie te melden dat onze voetbalclub per 1 januari 2018 gaat samenwerken met Voetbal Technische Ontwikkeling Nederland (VTON). VTON heeft een complete digitale voetbalopleiding voor de jeugd ontwikkeld. De VTON Voetbalmethode is een doorlopende leerlijn van 5 t/m 19 jaar. Trainers en spelers werken in een jaarplanning samen aan concrete doelstellingen. Alles komt aan bod: techniek, fysiek en mentaal. De methode ondersteunt met meer dan 700 kant-en-klare trainingen.

28-12-2017 Ook dit jaar kerstviering op school. Het kerstverhaal, voorgelezen door juf, werd door de kinderen verbeeld en zo kwamen Jozef, Maria, het kind, de herders en een heuse engel samen in de kerststal. De kerstliederen klonken uit vele kindermonden. Een viering waaraan niets viel af te dingen. Jammer dat nogal wat ouders het schouwspel niet goed konden volgen. Een volgende keer zal een verhoogd podium dit kunnen ondervangen. 

24-12-2017 Zaterdag, een klein avontuur bij de brug. Vier heren, vier paar handige handen proberen een groot bord op te richten. Even glijdt de ladder weg... Zo nat is de grond. Dit avontuur. Rijkswaterstaat maakt het mogelijk,  een actie jaar voor de toren. Een toren die ver boven de gemeenschap uit torent, heeft nu alvast een groot bord met de aankondiging. Yn it fjoer, dit bord is alvast een soort van bewegwijzering.

24-12-2017 Langs de weg staan al geruime tijd nieuwe bordjes... het wandelnetwerk. Het is een netwerk van wandelpaden, die allemaal gekoppeld zijn via wandelknooppunten. Met dit knooppuntsysteem maak je je eigen wandelroute, van korte ommetjes tot meerdaagse trektochten. Het is een fijnmazig netwerk, die een deel van onze provincie beslaat. Het wandelnetwerk is groter dan... beslaat een (wandelvriendelijk) deel van een provincie, en bestaat uit gekoppelde wandelpaden, die zijn voorzien van paaltjes met driehoekjes-pijlen (zie foto).

24-12-2017 Putsjeskafee mei reses. It wie in drokte fan belang sneon 2 desimber by it putsje kafee. De naaisters hiene it knap drok û.o mei it reparearjen fan de mantel fan Sinterklaas dy't him blykber wat mâl tjirge hie en sadwaande lêst fan losse naden. Akke Luimstra hat har der mei rêden, mar wy witte net of se no ek in ekstra presintsje fan de âld man krigen hat. Fierder hat ek Jaike Plat mei har naaimasine it ridlik drok hân. Technysk hold it op by in pear lytse reparaasjes. Wat dat is witte we net mar it skynt dat de minsken yn ús doarp tige sunich mei harren guod omgean. 

20-12-2017 Nog slechts enkele dagen... Wat is een skyline van Scharnegoutum zonder onze "toer". Geen gezicht natuurlijk! Daarom op 30 december het Rondje om de kerk, onder het motto "Yn`t fjoer foar de toer". Het belooft een prachtig evenement te worden. Al zo`n 30 dorpsbewoners verlenen hun medewerking om er een succes van te maken. U mag dit niet missen.......en als het koud is, muts, sjaal en warme dikke sokken houden U warm en anders wel de snert, koffie, thee of andere dranken die aanwezig zijn.

16-12-2017 Zwaarbevochten maar slimme overwinning van Scharnegoutum op Makkum. Makkum – Scharnegoutum 1 – 2 Scharnegoutum pakte zaterdag een hele nuttige zege op het kunstgras van en tegen Makkum. In de eerste helft lieten de gasten de thuisploeg het spel maken en gunden hen de bal. Echt gevaar voor de keeper van Scharnegoutum ontstond er echter eigenlijk nauwelijks. De aanvallen van de gastheren verder allemaal voor het strafschopgebied opgevangen door de solide defensie van de zaterdag in het blauw gestoken gasten.

18-12-2017 Hartwert in maatsje te grut foar de Strikers. It is altiten wer in aardich treffen tusken de dammers fan hartwert en De Stadige Strikers. Ferline jier einige dy striid yn Skearnegoutum yn in gelyk spul. Oan dat moaie resultaat koene de Strikers yn de útwedstriid tsjin itselde Hartwert net oan tippe. Dochs seach de foarsitter foarútgong, want yn de lêste útwedstriid waarden se ferline jier yn Aldegea mei mar in heal puntsje yn de plus fan it boerd ôfseame. Yn Hartwert gong it al wer better....

20-12-2017 Gasttraining Rutger Zoodsma in Scharnegoutum. Woensdag middag 20 december kreeg de jongste jeugd van volleybalvereniging Swette Switters trainging van professioneel volleybalspeler Rutger Zoodsma. De Sneker volleyballer Rutger Zoodsma speelt bij Solingen Volleys in Duitsland en kwam speciaal naar Scharnegoutum om een training te verzorgen.

4-dec-2017 Fol ferwachting kloppet myn hert. Foar twa fan de Stadige Strikers wie it de earste kear dat se it sinteklazedamjen meimakken. It heart sa’n bytsje by de tradysje fan de fiifentritichjierrige klup. As jo dan nij binne dan tinke jo mooglik alris: hoe soe dat no wêze sok damjen. By ien fan de nijelingen, hy komt fan Easterein, wie it al in lyts wike in lietsje fan: Fol ferwachting kloppet myn hert.
Om koart te kriemen: Elk moat mei in kertier op ’e klok fjouwer potsjes damje.

2-december-2017 Scharnegoutum 1 – VCR 1 5 – 2 Nummer drie en vijf van de competitie tegen elkaar. Je zou zeggen dat kan een spannend potje worden. Het tegendeel was echter waar tot teleurstelling ongetwijfeld van het behoorlijk aantal opgekomen toeschouwers uit Rinsumageest.
Scharnegoutum liet vooral in de eerste twintig minuten van de wedstrijd geen spaan heel van de enigszins gehavende ploeg van VCR.

Scharnegoutum 3-12-2017 Mensen kunnen iedere dag voor de televisie zitten, of blijven kleven aan de bank en wachten achter de geraniums. Terwijl alle jonge mensen aanhaken met smartphones whats-app of op facebook etc. Gaan ze met heel veel berichten de wereld over. In de Tjebbe Claeszstrjitte gaat het wereldnieuws anders de ronde...

(net alhiel wat skriuwer socht, mar sit der ticht by)

Wisten Jo dat der ek yn ús warbere (lytse) Skearnegoutum in "Inner Circle" bestiet? Wat mei dat dan wol wêze, in Inner Circle, hear ik minsken al sizzen. No, dat betsjut in lytse groep fan minsken dy`t elkoar faak op ferskate plakken tsjin komt yn`t doarp.

Zaterdagmiddag kwam de Sint weer als vanouds de kinderen van Scharnegoutum bezoeken. Jammer genoeg kon zijn grote vriend Americo niet meekomen, maar dat wist Sint goed op te lossen. Samen met hoofdpiet reed hij op een duo/fiets door ons dorp om daarna alle kinderen in het Swettehûs...

Milieustraat Sneek ook op zaterdag open 

Sneek – Met ingang van 2018 is de milieustraat aan de Wetterskipsdyk 4 in Sneek ook op zaterdag open, van ’s morgens 9.00 uur tot ’s middags 13.00 uur.

De andere openingstijden blijven gelijk nl. van maandag t/m vrijdag van 16.30 – 19.00 uur.

Legitimatie is verplicht. 

U mag 12 keer per jaar gratis afval brengen naar de milieustraat, per keer maximaal 2 kuub.Komt u

20-11-2017 Dicky van der Meer hat no al mear punten as it totaal fan ferline jier. Ferline wike fersloech er op moandeitejûn Jelle Wiersma en in dei letter ferlear er twa yn Jorwert en moandei lêstlyn fersloech er Cor Kooistra. Yn de kompetysje hat er no al moai wat puntsjes byinoar fandele. Dicky van der Meer oer him haw wy it, hat no al mear punten as yn it hiele lêste seizoen. Moandeitejûn antwurde hy mei in sterke tsjinset op de iepening fan Kooistra. De lêste like der suver wat mei oan te wêzen en it duorre ek lang ear’t er mei in streek kaam.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-10-a.jpg

We hebben 214 gasten en geen leden online