Home
37-dorpshuis.jpg

 In de blog van Doarpsbelang leest u nu de laatste ontwikkelingen, bijgewerkt tot november 2019

Het Bestuur 
klik hier-->
 http://www.skearnegoutum.nl/doarpsbelang-2

 

 

Tineke Teigeler sleepte de winst foar de helsdoarren wei. Tineke hie wolris in kear kamp spile tsjin Bauke Bos, mar in winst siet der nea yn. Dêr woe frou Teigeler eins  wol in kear feroaring yn bringe. Se gie der moandeitejûn goed foar sitten en foar eltse streek naam se de tiid om nei te tinken. Se besocht dy gewoante fan it ferliezen tsjin de skriuwer fan de klup in skop ûnder de kûnt te jaan. Alle kearen mei in rot gefoel ferlieze, dêr hie se har nocht ôf. En wat barde: se sleepte der winst út al wie foar de helsdoarren wei.

De earste damjûn eineget mei In presintsje foar de foarsitter. De Stadige Strikers binne wer los. Ferline wike holden se harren jierfergadering en krûpten ek noch in skoftke efter de buorden. Guon dammen suver de hiele jûn. Dy wienen foar it earst by de Strikers. Fansels woenen in pear fan ’e leden dizze heit en soan graach de begjinselen fan dizze moaie damsport wol efkes bybringe. Dy jiergearkomste ferrûn fierders prima en ôfrûne moandei moast der fuort al wer foar de punten spile wurde. Twa bestjoersleden, ponghâlder Ype Boelens en foarsitter Cor Kooistra sieten dizze jûn it langst. En foar de lêste wie der in presintsje.

De badminton vereniging '76 heeft nog plek voor nieuwe leden. Kom een kertje proberen: En lees de flyer...!  

Bijna twee jaar van overleg, inspraak, presentatie, afstemmen, schrijven en mailen leidde niet tot de bouw van 16 zorgappartementen in Scharnegoutum. Zorginstelling Patyna trok het plan in. In de blog van Doarpsbelang een verantwoording van al onze, vergeefse, inspanningen.

We gaan door met nieuwe plannen voor de invulling van oud Elim.

Bestuur Dorpsbelang.

De kieviet en de grutto kennen we allemaal. Op de foto ziet U een watersnip. Een soort die momenteel op de plasdras van de Flearen te bewonderen is. Deze vogel laat er zich zien in aantallen die varieren tussen de 20 en 40 exemplaren. Het is een echte scharrelaar en houdt zich het liefst op tussen de begroeiing op waterpartijen. Liever komt hij niet op het open water want ze is schuw en zoekt altijd dekking. De lange snavel is ideaal om in het water naar voedsel te zoeken, net zoals bij de de grutto. 

29-08-2019 De traditionele dorpsavond zorgde weer voor veel vermaak. Naarmate de temperatuur steeg, gingen mensen meer en meer uit de kleren... Je kan dan de gekste dingen verwachten!  Hartverwarmend was de overvolle zaal.  Er waren veel "ohs en ahs" te horen, tja en zo was België grensverleggend, Mexico danste de beentjes hoog de lucht in, Japan zocht het verkoelende water en Oostenrijk dook in dans en muziek. Vele manieren om het publiek te boeien en te verleiden.... Zoveel was er strak ingestudeerd, geoefend en of creatief bedacht. Scharnegoutum ...got's talent! Een fraai avondvullend programma werd zichtbaar in toneel, dans, cabaret en live muziek. Hier de foto's > donderdag/dorpsavond

30-08-2019 een zwoele avond, strak blauwe lucht, ondergaande zon en een beetje wind. Ideale omstandigheden.... 3 volle ballonnen gingen de lucht in. Ballonvaart van Scharnegoutum naar Eernewoude. "Fantastische ervaring, wat een belevenis...!"; zo schrijft Jacob van de Oranjevereniging. "Je ziet vogels weg schieten over het water, hazen door het gras. Alles!".  Fiona maakte de foto's en schrijft: "Mooie ervaring om dit samen met onze oudste zoon Ruben en een fijne groep dorpsbewoners (en anderen) te beleven en ook erg leuk om op te stijgen vlak bij je eigen huis... !" Foto's > zie fotoalbum

28-08-2019  Een heel klein beetje is zij "....de vrouw van...." ons allemaal!!!! Als koningin van het feest ondersteunt de Zwettekoningin als gezicht het Oranjebestuur bij het vervullen van zijn taken. Naast de informele taken zet de zwettekoningin haar in voor alle deelnemers, zij heeft een vertegenwoordigende en aanmoedigende rol. Deze week zijn er voor haar talrijke kleine taken, het zijn vooral representatieve werkzaamheden, bloemen delen, zoenen, aanwezig zijn bij de huldiging en de prijsuitreikingen.

29-08-2019 Op het groet voetbalveld was een prachtig parcour uitgezet, heel divers in leukigheid, moeilijkheid en een beproeving voor lef en behendigheid. Lol maken en een beetje angst ervaren. De sloot, de glijbaan/zeepbaan, waterballet, ballen trappen, samenwerken.... Met veel support van de pake's en beppe's, de oma en de opa, de ouder(s). Juf en meester erbij! Soms even een bestuurslid die de kinderen over de streep moest helpen. Prachtig weer erbij, de competitie onderling maakt het altijd spannend! Zie de foto's.  klik hier voor de
De Foto's > Zie fotoalbum. 

 29 -08-2019 Het weer was goed, uitstekend zelfs. Je waant je even op je vakantie bestemming. Een zacht windje uit het zuiden, een Frans zonnetje, en een Frans gazonnetje:  Steen en fijn zand. Leeftijd doet er niet toe, ronde ballen rollen altijd! Er was een mooi deelnemers veld senioren. Vrouwen en mannen.  De echte winnaars waren zeer goed geoefend. Dat was het team:  Atsma, Boonstra en Konst, zij gooiden de hoogste ogen... De Foto's > Zie fotoalbum.

28-08-2019 Na het grote succes van 2017 werd ook dit jaar het feest geopend met de parade. De parade geeft een feest datgene wat het nodig heeft. Feeststemming...!!! Met die gedachten vertrok gisteren de parade van het plein bij het Dorpshuis. Vanaf dat Swettehûs werden de 8 buurten en landen voorgesteld aan het publiek. Acht WK buurten en captains werden uitgebreid voorgesteld. Spannend.... voor de deelnemers klein/kind groot/volwassen en de toeschouwers. Je land ludiek presenteren in het gekozen thema.

In de Omropper en op deze site schreef ik namens dorpsbelang dat het schoolhoofd, mw Dukke Hofman, bij hoge uitzondering adressen verstrekte van ouders en kinderen in verband met het zwemmen bij de blauwe bruggetjes. Dit is onjuist. Het zit net even anders. De brief namens Dorpsbelang aan ouders en kinderen is door Dukke doorgezonden. Zij heeft geen adressen bekend gemaakt aan dorpsbelang en hield zich dus prima aan de privacy regels.

Met excuus voor de verkeerde bewoordingen.

Jan Luimstra

 

NIEUWE SUPERMARKT

Als je in de nieuwe Poiesz Supermarkt aan het winkelen bent is het even zoeken naar de vertrouwde producten, maar dat zal na een poosje snel veranderen. Het mag duidelijk zijn dat we in een gloednieuwe Super zijn. Het is er lichter, de paden  ruimer en het oogt erg modern. Het servicepoint is groter, nu achterin, de slijterij in de winkel en de toegenomen service van het personeel erg aangenaam. Mooi is ook de koffiehoek waar je even kunt zitten voor een praatje. Bovendien is het producten aanbod sterk toegenomen.

Bij de emballage is het even wennen.

14-07-2019 Scharnegoutum: Vakantie is een meerdaagse periode waarin 'De Mediagroep' haar gewoonlijke dagelijkse activiteiten staakt; Zij gaat tijdelijk even niet actief aan het werk. Het woord vakantie is afgeleid van het Latijnse 'vacantia', dat staat voor vrij zijn van verplichtingen: vrije tijd. In die sfeer opereert overigens de Mediagroep altijd!!! 
Omstreeks 1850 kreeg vakantie zijn huidige betekenis en sinds ongeveer 1960 maakt het fenomeen vakantie een stormachtige groei door. En het groeit nog steeds! 

15-07-2019 Beste lezers, in de blog van Doarpsbelang op deze website staat nu een verslag over het zwemmen van de kinderen in de Zwette.
Wij hebben lange tijd gewerkt aan het zoeken naar een nieuwe zwemplek. Er is veel vergaderd, gemaild, er zijn bezoeken geweest aan beoogde locaties en we hebben inwoners opgeroepen mee te praten in een bijeenkomst in het Swettehûs. Er is een werkgroep aan de slag gegaan en die heeft een eindrapportage geschreven. We danken hen voor hun inzet.

Nu leest U in de blog welke conclusies we uiteindelijk hebben getrokken. Dorpsbelang-zwemplek-/blog
Namens het Bestuur,  Jan Luimstra (secretaris)

 

 

Beste jongelui van Scharnegoutum,

Wij gunnen het jullie graag om in onze natuurgebieden plezier te hebben. Lekker chillen tussen het groen zonder nieuwsgierige blikken. Hartstikke fijn natuurlijk. Het mag hoor! Maar ……laat dan geen rommel achter en stook geen vuurtje. Dat hoort natuurlijk niet als veel dorpsgenoten veel moeite doen deze natuur te onderhouden, wat veel werk is. Denk maar aan het maaien, rietsnijden, afvoeren, wilgen knotten etc. Neem een plastic zak mee, een kleine moeite en neem je spullen weer mee terug. Dit vraag ik ook namens de mannen op de foto en de vele andere vrijwilligers die niet op deze foto staan.

 28-06-2019  Maar liefst 66 medailles zijn er vergeven aan de deelnemertjes van de wandeltocht. Het was een zonovergoten avond, veel kinderen deden mee en ook hun ouders en of opa en oma liepen of 5 of 10 kilometer rondom de omgeving van Scharnegoutum. Het jubileumjaar "40 jaar speeltuin" maakte de tocht extra leuk, want deze keer was alles gratis!!! Gratis deelnemen, de medialle en de versnaperingen. Ja en waarom?

Foto`s van de kemphanen zijn in het fotoalbum op deze site geplaatst, jaar 2019  klik voor foto's http://www.skearnegoutum.nl/2019/item-2

 12-05-2019: Twee winkels, klein of groot, mooier maken en of moderner, beide zijn druk bezig met de verbouwing:

"De iene docht it yn twa dagen, de oare is der wat langer mei dwaande. Yn alle gefallen, it is in positive saak foar ús doarp!"  

3-5-2019 De leerlingen van basisschool Op`e Hichte hebben weer hun natuurweken gehouden. Thema was dit jaar Vogels.
Er is weer met plezier gewerkt op school en op 11 en 12 april gingen de kinderen in kleine groepjes de natuur verkennen op verschillende route`s. It Lange Rek, de Zwettewei, rondom de sportvelden en in de Flearen zijn ze vogels gaan spotten. Ook de kinderen van groep 1 en 2 gingen mee en een aantal van hen bleek erg oplettend te zoeken naar de vogels. Voor de oudere kinderen was er weer een vragenset. Daarbij gaat het dan om herkenning van soorten, wat vogels eten, hoe en waar ze broeden, wat hun leefgebied is en nog veel meer....

De Stifting De Flearen/Oer`t Lange Rek zoekt een imker die zijn/haar bijenkasten in onze natuurgebieden wil onderbrengen. Wanneer U daarvoor in aanmerking wilt komen graag even contact opnemen met één van de bestuursleden. Het zou mooi zijn als iemand uit het dorp bijen houdt en er ook iets over kan/wil vertellen, bv. aan de schooljeugd. Mocht zich niemand melden dat zijn we van plan contact te zoeken met de Vereniging van bijenhouders in Sneek.

U hebt echter voorrang wat ons betreft.

Het Bestuur

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-04.jpg

We hebben 147 gasten en geen leden online