De Laatste Eer
22-Schrale-3.jpg

 

 DE LAATSTE EER

   Uitvaartvereniging 

 

De uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Scharnegoutum/Loenga is begin vorige eeuw ontstaan uit burenplicht.

 

In de loop van de tijd is er veel veranderd; wat altijd hetzelfde is gebleven, is de verzorging van een uitvaart van leden op de meest waardige wijze, overeenkomstig hun wensen en zonder winstoogmerk. Wij verdienen niet aan onze leden. De praktijk wijst uit dat de nabestaanden het "eigene van de vereniging" en de manier waarop invulling wordt gegeven aan de uitvaart, erg waarderen. Inwoners van Scharnegoutum/Loenga kunnen lid worden van "De Laatste Eer". Leden die verhuizen kunnen gewoon lid blijven.

 

De leden (vanaf 18 jaar) betalen een jaarlijkse contributie van €18,00 (2011). Kinderen tot 18 iaar (van leden) zijn gratis lid. Is een van beide ouders lid dan zijn de kinderen voor 50% lid. Op latere leeftijd lid worden is ook mogelijk, maar dan is wel inschrijfgeld verschuldigd of men heeft als nieuw lid zonder inschrijfgeld recht op een bepaald percentage van de dan geldende ledenkorting.

 

De vergoeding, als een lid komt te overlijden, wordt in mindering gebracht op de eindafrekening. Deze bedraagt heden €1000,00. Wordt de uitvaart van een elders wonend lid door een andere vereniging of organisatie verzorgd, ook dan wordt de ledenkorting op de eindafrekening in mindering gebracht. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering.

 

Vaak wordt de vraag gesteld "waarom is het nuttig om lid te worden" van de uitvaartvereniging omdat de ledenkorting maar €1000,00 is en dit staat niet in verhouding tot de totale kosten.

 

De ledenkorting dekt niet alle kosten van de uitvaart. Deze bedragen momenteel gemiddeld tussen de drie en vijf duizend euro, afhankelijk van de gebruikte diensten en uitvoering van de uitvaart (exclusief kosten graf en -steen). Er zijn echter prima mogelijkheden tot bijverzekeren via een uitvaartverzekering. Een verzekering die een geldbedrag uitkeert (Kapitaalverzekering) is in combinatie met het lidmaatschap van de vereniging het beste.

 

Zoals bovengenoemd is onze vereniging een vereniging zonder winstoogmerk, dat wil zeggen in vergelijking met commerciële uitvaartondernemingen en verzekeringen worden er andere tarieven gehanteerd. Dit kan op de eindafrekening een verschil geven tussen de €1000,00 en €2000,00, mits de vereniging de uitvaart zelf verzorgd.

 

De uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Scharnegoutum/Loenga streeft naar kwaliteit, integriteit en gedegen zorg voor de overledene en de nabestaanden. Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen maar houden ook zeker oude tradities in ere. Onze uitvaartverzorger is bekend met plaatselijke gebruiken en rituelen. Hij vezorgt de uitvaart rustig en vakkundig, met oog voor details en grote betrokkenheid voor de nabestaanden. Uiteraard staan daarbij uw wensen centraal. Onze ervaren en gediplomeerde uitvaartverzorger dhr M. Heslinga staat dag en nacht voor u klaar om u met raad en daad terzijde te staan na het overlijden van een dierbare.

 

 

Voorzitter :  A. de Boer Scharnegoutum Zwettewei 8 06 57545914  
Secretaris :  M de Boer   S Burgerstraat 23 06 31333202  
Penningmeester :  J Lootsma Scharnegoutum Gerbrandystraat 14 06 26276130  
Algemene zaken :  H. Bos Scharnegoutum St Martensdijk 39 0515 419977  
  G. Boorsma Scharnegoutum  Zwettewei 84 06 45225957  

 

 

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-80.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 995 gasten en geen leden online