Doarpsbelang
38-fysio.jpg

Samenvatting bestuursvergadering dorpsbelang d.d. 8 november 2018 

Jan noemt even de vragen die we aan de gemeente stelden. De weg Scharnegoutum-IJsbrechtum wordt voorlopig niet aangepakt. Staat wel op de gemeentelijke agenda, maar is nog niet aan de beurt. T.z.t. ook verhardingen naast de weg met zgn. dribbelbeton stroken. 

De werkgroep zwemplek is nog bezig. Aukje meldt dat er deze zomer weinig gezwommen werd bij de bruggetjes.  

Frederik meldt dat Piet en hij al op pad zijn geweest terzake incasso`s contributie dorpsbelang. We willen graag dat leden ons machtigen de contributie jaarlijks eenmalig af te schrijven. Aukje en Peter gaan meehelpen.  

Binnenkort hebben we overleg met vertegenwoordigers van dorpshuisbestuur en gemeenteambtenaren met betrekking tot de parkeersproblematiek rondom het Swettehûs. 

Peter heeft nu een afspraak met Fryske Mienskip aangaande gasvezel.  

M.b.t. de bootjes ligplaatsen meldt Frederik dat de ligkosten stapsgewijze in 3 jaar verhoogd zullen worden van € 16,30 naar € 30.00 per strekkende meter ligplaats. Dit is een forse verhoging. Na nogal wat discussie besluiten we toch geen bezwaren te uiten. De gemeente geeft aan hiertoe te zijn overgegaan na vergelijkend onderzoek met andere gemeenten.  

Er zijn na de inloopavond van Patyna door hen geen mededelingen meer gedaan, terwijl Patyna op korte termijn een go-no go toezegde. (Inmiddels is er mailverkeer gaande en zullen we als bestuur nog een overleg hebben met Patyna.

Intocht Sint is op 24 november. Voorbereiding loopt goed. Piet regelt hesjes en we zullen als verkeersregelaars dienst doen. Aukje ontvangt de Sint. Nog even aandacht voor de Pietenkleur…we nemen nu geen standpunt in, eventueel na deze intocht eens bespreken.

Sint Maarten valt op zondag dit jaar. We wachten maar af wanneer de kinderen langs de deuren gaan, op zondag of anderszins. 

Bezoek Burgemeester Jannewietske de Vries aan de wintermerk. Zie brief aan de Burgemeester van Jan namens ons bestuur en de PKN gemeente. We weten nog niet of ze gaat komen. (Jan: hoewel het Jannewietske spijt kan het bezoek  niet door gaan, maar de burgemeester komt begin 2018 wel in ons dorp voor een kennismakingsbezoek) 

Volgende bestuursvergadering 17 januari 2019. Jaarvergadering op 21 maart 2019 aanvang 19.45 uur.

Jan Luimstra

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-15.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 430 gasten en geen leden online