Doarpsbelang
33-atseven.jpg

Verslag bestuur dorpsbelang d.d. 7 februari 2019 

Mededelingen:

Piet meldt dat hij contact heeft gehad met de PvdA fractie van de gemeenteraad en dat de voorgenomen huurverhoging van de kleine bootjes ligplaatsen niet doorgaat. De Raad heeft in meerderheid dit voorstel afgewezen. 

Verslag vergadering van 8 november 2018:

Frederik merkt op dat in de vergunningsaanvraag voor de intocht van St. Nicolaas vermeldt moet worden door welke straten de intocht gaat. Dat doen we ook, maar deze keer week de intocht nogal af van de planning. Dit kan eigenlijk niet. Jan en Piet hebben wat moeite gehad als verkeersregelaars het autoverkeer over de brug in goede banen te leiden. Het treintje waarin sinterklaas plaats moest nemen heeft erg lang op de brug moeten wachten. Mocht dit treintje opnieuw gebruikt gaan worden dan moet er een andere wachtplek worden gezocht. Wat de Pieten betreft, de jongeren die als pieten optreden willen geen veegpieten zijn maar helemaal geschminkt worden. Herkenbaarheid stellen ze niet op prijs. Aukje neemt dit op met de commissie. 

Actielijst d.d. 12 april 2018:

Jan doet verslag van onze groenvragen aan de gemeente SWF. M.b.t. de weg Scharnegoutum-IJsbrechtum is de reactie van de gemeente dat de aanpak van deze weg in de planning staat maar nog niet aan de beurt is. Veel wegen staan op de nominatie geheel geasfalteerd te worden met bijkomende grasbetonstroken. Niet aangegeven wordt wanneer de weg wel aangepakt zal worden. Hem viel bij het doorzoeken van ons archief op dat dezelfde kwestie al eerder aan de orde is geweest bij de gemeente Wymbritseradeel en dat toen dezelfde reactie kwam als nu bij Sûdwest. Intussen zijn we meer dan 10 jaar verder. We gaan het opnieuw aankaarten met de gevonden historie.   

Ingekomen stukken:  

We ontvingen een verzoek van de huisartsen voor overleg met het bestuur. We zijn bereid en Jan maakt een afspraak. 

Stand van zaken lopende onderwerpen:

Plannen oud Elim

Na de inloopavond was er windstilte maar nu zijn we weer met elkaar in constructief overleg. 

In ons overleg met Patyna op 17 januari is gebleken dat het management van Patyna twijfels heeft of het de plannen voor 16 zorgappartementen wel moet doorzetten. Patyna ervaart te weinig steun uit de dorpsgemeenschap en registreerde op de inloopavond vooral kritische opmerkingen. Het eerste herkennen we spijtig genoeg wel in ons bestuur. Het tweede niet. We spraken met elkaar af de bouw van de appartementen toch nog een kans te geven en zullen ons samen richten op de doelgroep voor bewoning in deze appartementen. We gaan daartoe meer gedetailleerde informatie verspreiden in eigen dorp en omgeving, daarbij hulp in roepend van kerkelijke werkers in ons dorp, ook aan dorpsgenoten die de laatste tijd naar elders verhuisden. Patyna zal de plannen verder documenteren o.a. terzake van de te verwachten huurprijzen.

Parkeren/verkeer:

Het overleg met de gemeenteambtenaren zullen we met spoed weer oppakken. Inmiddels zijn er telefonisch afspraken gemaakt.

Incasso contributies:

Frederik meldt dat er 61 nieuwe machtigingen zijn ontvangen ter inning van contributies. 166 adressen moeten nog bezocht worden. Samenvattend: Doarpsbelang heeft ruim 550 betalende leden, het totaal aantal machtigingen bedraagt nu 384. We bezoeken nog 166 adressen. Van de leden die niet gemachtigd hebben heeft een deel de contributie betaald en een kleiner deel heeft dit niet gedaan. Misschien moet ons bankrekeningnummer nog eens onder hun aandacht worden gebracht. 

Geledingen:

Namens de Stifting de Flearen/Oer`t Lange Rek en de Mediagroep zijn financiële overzichten ontvangen over hun administraties. Het bestuur is tevreden met deze informatie en spreekt opnieuw zijn vertrouwen uit in deze partners. We danken alle partners, ook de 4 mei commissie, Graach Dien en de Werkgroep St. Nicolaas voor de fijne samenwerking. Hun inbreng in en voor het dorp is van groot belang. 

Inzake de aangekondigde Himmeldei neemt Aukje contact op met het schoolteam. Bij de werkgroep St. Nicolaas informeert ze naar de kosten van het stomen van de sint- en pietenpakken die door ons betaald zullen worden. 

De jaarvergadering van onze Vereniging  zal plaatsvinden op 28 maart 2019, aanvang 19.45 uur.  

Namens het bestuur, de secretaris.

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-57.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 324 gasten en geen leden online