Doarpsbelang
34-10cc.ajpg

Verslag van de jaarvergadering van de Feriening fan Doarpsbelangen Skearnegoutum-Loaiingea gehouden op donderdag 8 maart 2012 Er zijn 28 belangstellenden aanwezig.

 

1. OpeningDe voorzitter,
Mw. A. van Kats opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom voor de vertegenwoordigers van de politieke partijen. Mw. van Kats stelt het bestuur voor. Zij noemt het positief dat het beleid van de nieuwe gemeente steeds meer vorm krijgt. Daarnaast is het belangrijk dat we mee kunnen praten en mee kunnen denken. Het doarpsbelang krijgt meer verantwoordelijkheid samen met de dorpencoördinator. Mw. van Kats ziet dan ook met veel vertrouwen uit naar een nieuw bestuursjaar.

2. MededelingenDhr. E. Visser,

dorpencoördinator is vanwege familieomtandigheden met kennisgeving afwezig. Ook mw. J. van der Zwan heeft zich afgemeld. Mw. van Kats voegt punt 5 a toe: benoeming erelid.Het formele gedeelte vindt plaats voor de pauze, na de pauze wordt de film Grutsk vertoont. Voor wat betreft het fietspad naast de Zwette. Het technisch gedeelte is gereed, maar een en ander wordt nog opgehouden door derden. Als alles opgelost is, dan kan er dit jaar worden begonnen.Met betrekking tot het MFA, op 16 maart is er een voorlichtingsavond van de gemeente + betrokken besturen. Er is een persbericht naar buiten gebracht, alle contact met de pers gaat via de gemeente. Over het ontwerp is overeenstemming bereikt. Er zijn onzekerheden over de financiering door derden. Daarnaast zijn er over het beheer afspraken gemaakt. Wij, als doarpsbelang, hopen dat alle partijen in deze kwestie hun verantwoordelijkheid nemen.

 

Hierbij het jaaroverzicht van doarpsbelang.
 
 
Jaaroverzicht van de Vereniging voor Dorpsbelangen Scharnegoutum- Loënga 2011/2012
 
In het afgelopen bestuursjaar hebben de hierna genoemde activiteiten plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van of in samenwerking met de Vereniging voor Dorpsbelangen.
 
Herdenking 4 mei:
Zoals voorgaande jaren heeft wederom een commissie bestaande uit leden van de Oranjevereniging, Dorpsbelangen en dorpsbewoners de 4 mei herdenking georganiseerd.
Op een vol plein bij het herdenkingsmonument volgden velen de indrukwekkende herdenking waarbij onder andere het verhaal van de heer Bouma grote indruk maakte en menigeen naar het vervolg in de bar kwam luisteren.
 
 
 
Himmeldei:
In Oktober 2011 is de jaarlijkse Himmeldei weer gehouden. De oudste groepen van de school
‘’Op ‘e Hichte’’ hebben op initiatief van en met Dorpsbelangen wederom grote schoonmaak gehouden in het dorp. Na afloop was er zoals gewoonlijk weer een kleinigheid voor alle moeite geregeld door Dorpsbelangen.
Met ingang van 2012 wordt Himmeldei in Maart gehouden. Een verandering door het Gemeente beleid wat aangeeft dat Himmeldei op eenduidige wijze geregeld wordt, dit wil zeggen dat alle kernen in de Gemeente SWF dit op dezelfde tijdstip uitvoeren.
 
Intocht Sinterklaas:
Ook in 2011, op 19 November, heeft

Stijging woninginbraken in Súdwest-Fryslân

De politie Fryslân constateert de laatste weken weer een toename van het aantal woninginbraken. Reden voor de politie Fryslân, woningstichtingen en de gemeente Súdwest-Fryslân om alles op alles te zetten om woninginbraken te verminderen. Zo wordt extra gesurveilleerd en is een speciaal woninginbrakenteam opgericht. Maar ook u als inwoner van gemeente Súdwest-Fryslân kunt een belangrijke bijdrage leveren in het verminderen van woninginbraken.

 

Wat kunt u zelf doen om een inbraak in uw woning te voorkomen?

 

Gelukkig kunt u zelf ook veel doen om een inbraak te voorkomen. Hieronder vindt u een aantal tips waaraan u moet denken als u gaat slapen, even van huis gaat of voor langere tijd weg bent.

 

  • Zorg voor goed hang- en sluitwerk en sluit deuren en ramen af als u uw huis verlaat.

     

  • Sleutels buiten verstoppen is niet handig. Deurmat en bloempot zijn geen ‘geheime plaatsen’.

  • Plak geen afwezigheidsbriefje op uw deur en vermeld niet op internet (bv Hyves, Facebook, Twitter) dat u afwezig bent.

  • Zorg voor

Naast een terugblik en de warme woorden van dank en grote steun, was het verlanglijstje van sinterklaas gisteravond de ludieke aftrap naar een definitief ontwerp voor het nieuwe dorpshuis. Met verwarmde toiletten, een buiten terras, bed en brôchje, en o.a. een "overdag-open-beleid" ziet de goed heiligman allerlei lichtpuntjes voor de toekomst. Maar nieuw is nog niet klaar en het bestuur inventariseert vanaf nu alle ideeën uit het dorp. Er hangen namelijk nog steeds donkere wolken boven het plan. Verrassend en zeer positief is wel dat de huisartsen en de fysiotherapeuten als vaste huurders weer aanhaken. Blijvende zorg is echter de exploitatie, 'homo calculus' dwingt naar bezuinigingen in de personele sfeer. Financieel genezen is het doel, maar dat verreist een gedegen nieuwe opzet. Meer hierover op 9 december aanstaande, dan zal een bijzondere informatieve avond worden gehouden voor de huurders en de besturen van de verenigingen. Wordt vervolgd.

Het is al weer ruim 20 jaar geleden dat Dorpsbelang deze vlaggen heeft laten maken bij de Dokkumer Vlaggen Centrale. De voorraad vlaggen is dit jaar opgeraakt. Toch komen er nog regelmatig aanvragen voor een Skearnegoutumer Flagge bij ons binnen. Het is een redelijk kostbare zaak om nu weer een hele nieuwe serie vlaggen te laten drukken. Daarom vernemen wij graag of er nog voldoende vraag is naar onze dorpsvlag. Dit kunt u kenbaar maken bij Johan Ypma (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Bij genoeg animo laten we de vlag weer drukken, er zijn per slot van rekening weer veel nieuwe Scharnegoutumers bij gekomen en het komende jaar zijn er weer Dorspfeesten!

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-46.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 556 gasten en geen leden online