Doarpsbelang
24-aardappel.jpg


Inmiddels is veel graafwerk verricht en ontstaan er al duidelijke vormen. Ook is de Zwette al doorgestoken, zodat het water zijn weg heeft

kunnen vinden. Je kunt al goed zien dat er plas-dras gebied ontstaat, zodat er ook snel begroeiing zal volgen. De natuur ontwikkelt zich deels zelf.
In een later stadium zal er aanplant plaatsvinden, vermoedelijk direct na de zomer, wanneer de weersomstandigheden daar geschikt voor zijn.
Ook wordt het gebied dan ontsloten door middel van wandelpaden.
De werkgroep zoekt

Op vrijdag 25 januari jl. was het zo ver. Tijdens de jaarvergadering van de Oranjevereniging nam het bestuur afscheid van een markant bestuurder.
Ruurd Lieuwes ook wel bekend als de burgermeester van Scharnegoutum, kerstman, dorpsomroeper, kelner etc.etc vond het na 15 jaar wel genoeg.
Wij bedanken Ruurd voor alles wat hij voor de oranjevereniging en natuurlijk wat hij voor het dorp heeft betekend. Ruurd deed in onze beleving alles met veel overgave. Ook Klaasje gaan we missen, zoals zij soep kan maken, om je vingers bij af te likken!

Met het afscheid van Ruurd kan dan in één adem de inauguratie van Koos van de Meeren genoemd worden, Koos is de bedrijfsleider bij Poeisz in Leeuwarden en heeft vele bestuursfuncties in het verleden bekleed in Sneek, Koos woont samen met Sandra en hun gezamenlijke 5 kinderen aan de Iisbaan in ons dorp. Wij wensen Koos veel sukses maar bovenal veel plezier de komende periode.

Geert Atsma tenslotte, volgt Ruurd Lieuwes op als voorzitter van de Oranjevereniging.Wij denken met Geert een prima voorzitter in huis te hebben en wensen ook hem veel sukses maar bovenal veel plezier de komende tijd.
Koninginnedag is het volgende feest van onze vereniging, hiervoor zijn de voorbereidingen reeds in volle gang. Houdt u daarom het wel bekende oranjestencil in de gaten. Het programma dit jaar is enerzijds vertrouwd maar toch ook weer anders, afwisselend is het zeker, dus deze dag mag u niet missen. Tot 30 april allemaal!

 

Presentatie van het natuur en

recreatieproject. Klik HIER !!
Maart 2008: Langs de Zwette ten zuiden van Scharnegoutum zijn de eerste werkzaamheden aan het natuurterrein begonnen.

De voorbereidingen van het projectplan “Van grasland tot perceel met natuurwaarde” heeft een lange adem gehad maar eindelijk is het zover: Scharnegoutum krijgt haar stukje natuur! In beide natuurterreinen staan natuur, water en wandelrecreatie centraal. Zie foto’s.

 

 

 

Na een paar keer een oproepje te hebben geplaatst in de Doarpsomropper is het toch gelukt. Dhr. S. Cnossen en dhr. H. Bos hebben zich aangemeld als bestuurslid. Geweldig, zo zie je maar weer, de aanhouder wint. Op de jaarvergadering van 07-03-2008 a.s. zullen zij officieel benoemd worden. (Zie de agenda elders in deze omropper).

Van de gemeente hebben wij
bericht ontvangen over de aanleg van de ligplaatsen voor bootjes. Zoals eerder gemeld, zouden er aanlegplaatsen komen in het plan De Zwette en aan de Tsj. Claeszstrjitte. Helaas ontvingen wij bericht van de gemeente, dat de plaatsen aan de Tsj. Claeszstrjitte niet uitvoerbaar zijn, omdat daar geen walbeschoeiing aanwezig is. De plaatsen in het plan de Zwette worden toegewezen, zodra de gemeente de aanlegringen en paaltjes geplaatst heeft. Wanneer u zich hiervoor hebt opgegeven, krijgt u hier bericht over.

Voor wat betreft de te realiseren natuurprojecten verwijs ik u opnieuw naar de jaarvergadering. Dhr. Sietse Holtrop zal hierover dan een presentatie houden, zodat iedereen weer op de hoogte is. Ook de voortgang van de plannen rondom de zgn. Brede School zullen dan toegelicht worden en wel door dhr. Peter Huls.


Op onze oproep voor mensen die mee willen denken over het toekomstige beleid aangaande de jongeren in ons dorp, hebben wij nog geen reactie gekregen. Bij deze dus nog een keer, denk mee, geef u op. Ook voor meewerken aan de website www.skearnegoutum.nl kunt u zich opgeven.


Op de jaarvergadering hopen wij u allen te kunnen ontmoeten. Er komen interessante zaken aan de orde, reden genoeg om op 07-03-2008 in grote getale te komen.


Met vr.gr. Namens Doarpsbelang, Jelly v.d. Zwan, Tel. 416846.

Op 1 januari 1984 is de gemeente Wymbritseradiel van start gegaan als gevolg van een gemeentelijke herindeling in Fryslân. Op 1 januari 2011 volgt er wederom een gemeentelijke herindeling en betekent dit het einde van de gemeente Wymbritseradiel.

Ter gelegenheid daarvan is er een prachtig boek geschreven in opdracht van de gemeente. Het boek heeft als titel gekregen: "Wêr is it lân sa wiid". Dit boek, van de hand van de Friese historicus Karel Gildemacher, werd donderdag 21 oktober op het gemeentehuis gepresenteerd en aangeboden aan genodigden.In het boek staan bijzondere verhalen van Wymbrits "vroeger en nu" en ook schitterende luchtfoto's van de dorpen van Wymbritseradiel. Ook Scharnegoutum komt hierin uitgebreid aan bod.

Vanaf vrijdag 22 oktober kan het 240 pagina's tellende boekwerk tegen het kleine, symbolische bedrag van € 1,- afgehaald worden bij de familie IJpma op Ald Dyk nr. 5.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-45.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 710 gasten en geen leden online