Blog
38-fysio.jpg

 

*Activiteiten Dorpshuis Scharnegoutum seizoen 2014-2015

Naast de vaste verenigingsactiviteiten zijn er in het komende seizoen weer tal van activiteiten in  ons dorpshuis die zeer de moeite waard zijn om alvast te noteren.

Onderstaand  een voorlopig overzicht  van de activiteiten die nu al vast staan.

*Zondagmiddag 21 september 15.00 uur

Optreden fryske artiesten: Grytzz en Grize en Dûbel twa. Zie voor meer informatie elders op website Skearnegoutum

*Vrijdagavond 10 oktober: ‘Heimwee naar morgen’

Muzikaal theater met o.a. Derk Floors, voormalig predikant in Scharnegoutum. Zie voor meer informatie over deze voorstelling elders op website Skearnegoutum

*Vrijdagvond 7 november onderlinge wedstrijd biljartclubs

*Zaterdagavond 8 november  Najaarsconcert muziekvereniging Excelsior

*Vrijdagavond 14 november Stifting Achmea Culpa mei ‘KRIMP’

‘Krimp’ is de opfolger fan de súksesfolle produksjes Karasis en Kredo.

Trije skitterende kroechteaterstikken skrean troch keunstner Gerrit Breteler. Sjoch foar meer informaasje ek www.achmeaculpa.nl

*Zaterdagmiddag 22 november intocht Sinterklaas in Scharnegoutum

*Zaterdag 29 november ‘Wintermarkt ‘

*Donderdag t/m zaterdag 8,9,10 januari 2015 Jaarlijks biljarttoernooi.

*Vrijdagavond 16 januari ledenvergadering Oranjevereniging

*Vrijdagavond 13 februari onderlinge wedstrijd biljartclubs

*Zaterdagavond 28 februari 2015 ‘IT JUBILEUM’ troch J&M teaterwurk

fan  Jan Arendz en Marijke Geertsma

*Donderdagavond 23 april jaarvergadering Dorpsbelang

*Dinsdagavond 28 april gemeenteavond PKN Scharnegoutum

Juli 2014: Langzaam maar zeker worden de  meeste kinderziekten  van het dorpshuis verholpen. Waar o.a. nog aan gewerkt wordt is het testen en functioneren van de ringleiding en het testen van de geluidsisolatie van de vouwwanden. Kortgeleden zijn er maatregelen genomen die moeten leiden tot voldoende geluidsisolatie van de vouwwanden, maar of dit afdoende is zal in de praktijk nog moeten worden getest. Verder is het de bedoeling dat er nog een berghok(je) naast het dorpshuis wordt geplaatst ten behoeve van de opslag van grotere materialen zoals ladders, maaimachine en containers. Kortgeleden heeft er overleg plaatsgevonden met de meeste van de  vaste gebruikers van het dorpshuis.  Er is van gedachten gewisseld over het functioneren van ons nieuwe dorpshuis  tot nu toe. De aanwezigen waren unaniem van mening dat  het samen runnen van ons dorpshuis het meeste perspectief biedt; met name financieel en zowel voor korte –als langere termijn. Eigen verenigingen hebben voorrang voor wat betreft gebruik van het dorpshuis.

Naast de reguliere verenigingsactiviteiten is het de bedoeling dat het dorpshuis ook zelf of/en in samenwerking met verenigingen meer eigen activiteiten gaat ontwikkelen. Van belang is ook dat er in de planning van de verenigings- en andere activiteiten een goede afstemming plaats vindt. Voorkomen moet worden dat er op hetzelfde moment meerdere activiteiten plaatsvinden die concurrerend met elkaar zijn.  In de planning zal meer dan voorheen rekening moeten worden gehouden met elkaar en dit is zeer goed mogelijk als de communicatie van de verenigingen onderling en het dorpshuis duidelijk is.

Voor wat betreft de activiteiten in ons dorpshuis was het de afgelopen maand nog een drukte van belang met diverse geslaagde evenementen. Zo kwamen diverse Elfstedentocht wandelaars langs voor een bakje koffie.  Hierbij fungeerde ene S.B  (tevens  lid van de redactie van de Omropper ) als een soort rattenvangster van Hamelen ( Swettehûs)  door middel van het ten gehore brengen van een gezellig muziekje.

Vrijdag de 13e  was

1 juni 2014,

Het seizoen 2013-2014 zit er bijna op voor het dorpshuis. De meeste verenigingen hebben ondertussen het seizoen afgesloten, al of niet met een gezellige slotavond. Maar er staan in juni in ieder geval nog drie evenementen op het programma die meer dan de moeite waard zijn om mee te maken te weten:

  • vrijdag 13 juni het kleintje dorpshuis met daarin als klapper het samen zien van de openingswedstrijd van het Nederlands elftal op de WK tegen Spanje.

  • vervolgens op zaterdagavond 21 juni de welbekende  Zwette  Night Music. Dit jaar voor het eerst bij en in samenwerking met het dorpshuis en het belooft dit jaar een heel bijzonder spektakelstuk te worden. Voor beide evenementen hebben we “top”weer besteld dus allemaal agenda vrijhouden  voor deze activiteiten !!

  • en dan natuurlijk op 25 en 26 juni de uitvoering van de musical van groep 8. Ook dit belooft weer een klapstuk te worden dus ook noteren !!! In deze omropper vindt  ook een flyer met informatie over een gezamenlijk actie van school, Krite en dorpshuis ten behoeve van o.a. de uitvoering van de musical van groep 8. We hopen dat heel Scharnegoutum  zal meewerken om deze actie te doen slagen. 

Op dit moment  wordt er nog steeds druk gewerkt om  de kinderziekten  van het dorpshuis te verhelpen. Met name de geluidsisolatie heeft hierbij onze bijzondere aandacht nodig. Ten behoeve van het optimaal blijven laten functioneren van het dorpshuis zal er op korte termijn overleg zijn met o.a. de vaste gebruikers van het dorpshuis. Samen zullen we ons dorpshuis niet alleen nu maar ook op lange termijn als “laagdrempelig” ontmoetingspunt voor verenigingen en inwoners moeten blijven beheren.  We hopen volgende maand hierover verder te informeren. En tenslotte is het goed om te weten dat we nog een aantal vrijwilligers zoeken die gemiddeld eens per maand in het winterseizoen een avond de bediening in de bar mee willen helpen verzorgen. Lijkt dit jou wel iets schroom dan niet om contact met ons op te nemen  telefoon 412955

Namens bestuur dorpshuis Scharnegoutum, Sietse Holtrop

HIER een film van de bouw van het Multifunctioneel centrum Swettehûs.   

22-01-2014 Dorpshuisflitsen -Het afscheidsfeest van het oude dorpshuis op nieuwjaarsnacht was heel erg gezellig met veel bezoekers.

-Ondertussen is het oude dorpshuis vrijwel geheel opgeruimd met behulp van een aantal sterke en doortastende vrijwilligers. Dit was ook wel  nodig want evenals bij vrijwel elke verhuizing kwam er heel veel materiaal vrij dat al sinds jaar en dag  was opgeslagen. Heel veel hiervan is rechtstreeks naar het stort gebracht.

-Het oude dorpshuis zal zoals het nu staat op vrijdag 31 januari officieel worden overgedragen aan de gemeente SWF. Vanaf dat moment is de gemeente eigenaar.

-Ondertussen zijn al

Logo en namen wisselen... Dus ook geen nieuw "Elim"... maar wel dorpshuis "Scharnegoutum"... 

23-12-2013 

Nieuw telefoonnummer dorpshuis

Met ingang van heden heeft ons dorpshuis een nieuw telefoonnummer te weten:

  412955

-Nieuw adres

Het nieuwe adres van ons dorpshuis is: Dorpshuis Scharnegoutum

                             Legedyk 43  8629 RL

-Omdat het telefoonnummer van het oude dorpshuis  is vervallen is het nieuwjaarnacht ook niet mogelijk om te pinnen. Dus alleen contact betalen van de consumptiemunten is nieuwjaarsnacht mogelijk. In het nieuwe dorpshuis kan ook weer gewoon met de pin worden betaald vanaf 5 januari

30 - 11 - 2013  Het totaal bedrag wat bijeen is gebracht voor het nieuwe dorpshuis door middel van bijdragen van diverse instellingen, diverse acties, bijdragen verenigingen en de inwoners van Scharnegoutum nadert de € 200.000,- 

In de afgelopen maanden is weer ruim € 15.000,- binnengekomen waaronder een donatie van de Oranjevereniging van € 4.000,-  als tegenprestatie voor de bediening van ca. 60 vrijwilligers tijdens de dorpsfeesten. Een prachtig resultaat van letterlijk en figuurlijk "samenwerken! " 

Streven is dat de thermometer uiteindelijk de € 200.000 gaat halen want dan is de financiering van het nieuwe dorpshuis inclusief nieuwe inventaris vrijwel rond kunnen we

Oplevering een feit, nu verder inrichten

Vrijdagmiddag 29 november is-was  de oplevering van het dorpshuis. De gemeente heeft hiermee het nieuwe dorpshuis officieel overgedragen aan de Stichting Dorpshuis Scharnegoutum. Op 13 december a.s. vindt de oplevering plaats van het schoolgedeelte. Nu de oplevering van het nieuwe dorpshuis een feit is kan worden begonnen met de verdere inrichting. Het is de bedoeling dat volgende week de nieuwe keuken geplaatst wordt. Aansluitend zal vervolgens de nieuwe bar inclusief tapinstallatie worden geplaatst. Daarna volgt de plaatsing van de nieuwe geluids-licht en beeld apparatuur evenals de stoffering inclusief podiumgordijnen. Het is de bedoeling dat voor de kerst ook de “kale” biljarts worden verhuisd van Elim naar het nieuwe dorpshuis. Kale biljarts vanwege het feit dat begin januari er vervolgens nieuwe lakens en banden zullen worden aangebracht op de biljarts zodat deze daarna ook weer als  nieuw zijn. Voor de kerst zullen ook

 20-06-2013

 Thermometer gestegen naar

               € 186.500,- !!!

 

 

Douwe Algra, penningmeester van Stichting Dorpshuis Scharnegoutum, moet binnenkort weer de stand van de thermometer bijwerken. Van de benodigde € 250.000,- die op tafel moet komen voor het dorpshuisgedeelte in de nieuwe MFA is ondertussen namelijk een bedrag van                       € 186.500,- binnen. 

.En er komen nog steeds nieuwe toezeggingen binnen van dorpsgenoten. Verder zijn we al weer druk bezig om i.s.m. de Oranjevereniging de volgende actie te organiseren nl. de bediening tijdens de dorpsfeesten. Wil jij ook aan deze actie meedoen meldt je dan aan bij Hinke Bakker. Zie voor meer informatie de dorpsomropper.

BELEID STICHTING DORPSHUIS SCHARNEGOUTUM

 

1.Het beleid van de Stichting Dorpshuis Scharnegoutum is gericht op het duurzaam in standhouden van een dorpshuis als ontmoetingsplaats

Dit niet alleen door middel van het bieden van ruimte aan verenigingen die activiteiten ontwikkelen op sociaal en cultureel terrein maar ook het als dorpshuis zelf ontwikkelen en aanbieden van sociale – en culturele activiteiten voor jong tot oud.

Een aanbod van activiteiten die een bijdrage leveren aan de sociale leefbaarheid in het dorp en haar inwoners is hierbij uitgangspunt.

Zelfwerkzaamheid is de basis voor het duurzaam in stand houden van het dorpshuis. Hierbij moet voortdurend sprake zijn van een win - win situatie. De inwoners van Scharnegoutum zullen zich op vrijwillige basis, zowel in verenigingsverband als individueel, in blijven zetten voor het duurzaam in stand houden van het dorpshuis.

2.Vaste gebruikers worden structureel betrokken bij de beleidsvorming aangaande gebruik, inrichting, planning en indeling van beschikbare ruimten.                                        

Verenigingen en instellingen op sociaal cultureel terrein die samen

23-02-2013 Nieuw: Foto's bestellen het kan vanaf vandaag!

Lees op de voorpagina van deze site hoe het werkt en kijk meteen even in het fotoalbum.

De foto's staan nu (foto's 2013) op de site in het fotoalbum. U kunt  tegen een geringe prijs deze professionele foto bestellen. Voor maar € 2.00 euro heeft u een full color foto van 13 x 18 centimeter in uw bezit. 

Uiteraard is de opbrengst voor het nieuwe dorpshuis. U kunt de nummers van de foto's doorgeven aan mevr. Jose Feitsma telnr 419278 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

19-02-2013 Stand financiering nieuw dorpshuis nu te lezen op  grote thermometer.                                                                                                                  

Naast  de ingang van ons dorpshuis is op de Achterbuorren is door Johannes Leeverink en Henk Bos een grote thermometer aan de muur  bevestigd.

Waar staan we? 

Op deze thermometer is

Foto's van de zeer geslaagde wandeltocht staan nu in het fotoalbum  (klik op de foto).

De wandeltocht van zaterdagavond 16 februari j.l. ten behoeve van de financiering nieuwe dorpshuis was zeer geslaagd. Al voor zeven uur 's avonds stond een lange rij van enthousiaste wandelaars klaar voor de start in Elim. Ruim 240 mensen van jong tot oud hebben de tocht meegelopen en zich onderweg uitstekend vermaakt.

Dorpshuis Elim ontvangt € 40.000 euro van het Oranje fonds. € 40.000 euro ten behoeve van de bouw en inrichting van het neieuwe MFA. Zoals bekend zullen we van de totale bouwkosten en de nieuwe inrichting als dorp zelf € 250.000 moeten financieren. Ons dorpshuis vervult een belangrijke functie t.a.v. de leefbaarheid en ontmoetingsplaats voor de bijna 2000 inwoners en meer dan 20 verenigingen die gebruik  van het dorpshuis. We zijn dan ook super verheugd met de bijdrage van het oranjefonds. Het oranjefonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. 

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Zo was het toen

foto_07-ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-71.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 145 gasten en geen leden online