Oranjevereniging
 


28 juni 2016

Hoezo “kleintje” dorpsfeest ??? Zaterdag 25 juni 2016 zal de geschiedenis ingaan als de dag van Kleintje Dorpsfeest Scharnegoutum, wat helemaal geen kleintje dorpsfeest was. Het bestuur van de Oranjevereniging had in samenwerking met de vrijwilligers van het dorpshuis dit wel als zodanig aangekondigd, maar de werkelijkheid was geheel anders. Scharnegoutum is vandaag opnieuw ontdekt, zo deelde laat op de avond een bezoekster ongevraagd maar wel zeer overtuigend mee aan uw verslaggever.
Het begon nog redelijk rustig met een ontspannen wandel-puzzel-app-tocht, gevolgd door een optreden van het (halve) Shantykoor. De andere helft, meest 55 + leden,was al met vakantie evenals een deel van de overige 55 plussers uit Scharnegoutum. Een meevaller voor de Oranjevereniging want alle 55 plussers kregen gratis Oranjekoek en koffie. De nog redelijk rustige morgen bleek bij nader inzien de welbekende stilte voor de storm te zijn. Want wat er na de middag tot na middernacht gebeurde is eigenlijk met geen pen te beschrijven. Het leek wel of er een grote tank met “adrenaline”was gedumpt op het terrein voor het dorpshuis. Heel veel dorpsgenoten waren al niet te stuiten tijdens hun deelname aan de ORANJE-RUN. Onvermoeibaar vlogen ze als jonge goden en godinnen over het zware parcours en vele persoonlijke records werden gebroken.

Ondertussen was het feest voor de jongste dorpsgenoten met DJ Baggel al losgebarsten op het parkeerterrein voor het dorpshuis, waar het ook was begonnen te regenen. Maar niets en niemand liet zich hierdoor weerhouden. Hup, iedereen, inclusief de mobiele biertap, naar binnen waar het feest werd voortgezet onder leiding van DJ Maarten. Bloedje heet was het daar, maar de vrijwilligers van het dorpshuis zorgden ervoor dat niemand te maken kreeg met het op de loer liggende “vochttekort” probleem in dergelijke situaties. Ondertussen kwamen er steeds meer dorpsgenoten op het feest af en was het ook weer droog geworden. Dus hup, iedereen inclusief mobiele tap weer naar buiten voor een hap (broodnodige) frisse lucht onder leiding van DJ BABBEL, met behulp van blonde SNABBEL volgens de waarneming van uw verslaggever. En de stemming steeg en steeg en steeg… Er werd steeds meer gezongen, gedanst, gelachen, omarmd en gekust. Uw verslaggever werd er bijna emotioneel van. Zoveel geluk op een heel klein stukje aarde in Scharnegoutum dat maak je niet vaak mee!!!
The day after, toen een ieder met een gelukzalig (of iets minder) gevoel wakker werd , leek het wel of er een tornado had huisgehouden buiten en binnen het dorpshuis. Maar een twintigtal vrijwilligers zorgden er voor dat ook die sporen binnen de kortste keer waren uitgewist!!. Ook dat is “groots !”

Wat kunnen we tevreden terug kijken naar het dorpsfeest van 2015. Zoals altijd in Nederland, zorgt het grillige weer voor de nodige hoofdpijn bij de organisatie van een feest. Ook bij het Oranjebestuur waren er terechte zorgen zoals is gebleken op woensdag en donderdag. Uiteindelijk hebben we op vrijdag en zaterdag kunnen genieten van prachtig zomerweer en zijn we de regendruppels die eerder waren gevallen al weer vergeten. Slechts 1 onderdeel hebben we vanwege de buien moeten schrappen; de viswedstrijd. Voor de teleurgestelde liefhebbers; dit traditionele onderdeel van het feest zal in 2017 dan ook zeker weer op het programma staan. Reeds op de zaterdag voor de feesten, is het bestuur bij diverse zieke en oudere dorpsgenoten op bezoek geweest om een bloemetje te brengen en om te vertellen wat er in de komende week ging gebeuren in hun dorp! Gezellige gesprekken waren het gevolg, met veel momenten van vroeger die de revue passeerden. 
De feesten werden geopend met de optocht, dit jaar vanwege de geringe deelname parade genoemd. De deelnemers, zowel de enkele wagens als de loopgroepen, hebben zich enorm ingespannen om weer wat moois te laten zien. Datgene wat er was te zien was erg leuk en origineel, echter, voor een optocht die we in Scharnegoutum altijd gewend waren, eigenlijk onvoldoende. We kunnen concluderen dat er veel mensen teleurgesteld waren over de deelname aan de parade, de enorme hoeveelheid regen viel net als de optocht rauw op ons dak. Reeds tijdens de feesten is aan u, als bewoner van Scharnegoutum, gevraagd; hoe nu verder met de optocht? Graag horen we via mail of tijdens de ledenvergadering in januari uw mening. Hoewel de parade een beetje in het water is gevallen, is de opening van de feesten erg gezellig geweest, het fantastische vuurwerk kon later op de avond toch nog doorgaan en de tent is ook op woensdagavond tot in de late uurtjes gevuld geweest, ook de nieuwe Zwettekoningin Merlissa Goesten heeft de koninginne nacht veel kleur gegeven.
Dat regen niet altijd vervelend hoeft te zijn, hebben de kinderen van de basisschool ons op donderdag laten zien. Op de stormbaan, boven en in de sloot, in de struiken en in de Zwette waren de kinderen te vinden tijdens de survival, zij trotseerden de regen en hebben een erg leuke dag beleeft. De dorpsavond heeft weer voor onvergetelijke momenten gezorgd, het geweldige optreden van de Trekskute; Zuster Clivia moet bezuinigen, was volgens velen de terechte winnaar. Ook de nieuwe opzet van de vragenronde is geslaagd te noemen, de hilarische finale is overigens terug te zien op Skearnegoutum.nl. Nogmaals een woord van waardering voor de prominenten 2015; Sietse Holtrop en Coby de Boer. Beide namen zijn vereeuwigd op een plaquette, welke in het Swettehus een mooi plekje heeft gekregen.
Bij een feest hoort naast een koningin natuurlijk ook een koning, Kees Merkus heeft deze titel op vrijdagmiddag verdiend tijdens de kaatswedstrijd. Samen met Gemma Miedema en Lianne de Boer wist hij de feestpartij naar zich toe te trekken. Het feestterrein is door vele dorpsgenoten ook vanuit de lucht bekeken, de helikoptervluchten waren volledig uitverkocht en door het stralende weer konden zelfs de waddeneilanden worden gezien. De mooie meerkamp, die plaats vond onder een strak blauwe hemel, was vooral met de stormbaan een ware uitputtingsslag. Veel deelnemers werden fysiek tot het uiterste gedreven om het einde te halen. Ook dit jaar wist de Lange en Koarte Achte de meerkamp te winnen, een geweldige prestatie! Vervolgens werden de spelletjes tijdens het Matinee nogmaals doorgenomen onder het genot van een drankje en live muziek. Toen mijn kinderen om 11 uur in de avond vroegen waarom ze toch zo vroeg naar huis moesten heb ik hen uitgelegd dat Matinee eigenlijk een middagvoorstelling is, maar dat we daar in Scharnegoutum een eigen draai aan hebben gegeven.
 
Ook dit jaar was de kerkdienst in de feesttent de afsluiting van een geweldig dorpsfeest, de dienst was met live-muziek en een 'wereld draait door' gesprek door Dominee Ypma erg bijzonder.
 
Ook bijzonder was de opkomst van vrijwilligers tijdens het opruimen van de tent op zondagmiddag, maar liefst 23 heren en ook dames hebben geholpen om alles netjes op te ruimen. Namens het
bestuur wil ik deze mensen nogmaals bedanken voor hun hulp. De rode draad van de feesten: 'van het dorp voor het dorp', is zelfs tijdens het opruimen geweldig gevolgd!
 
Graag wil ik alle deelnemers, vrijwilligers en aanwezigen bedanken voor een 'bjusterbaarlijk moai feest'! Op naar 2017!
 
Namens het bestuur van de Oranjevereniging, de voorzitter.

  Nei in reinige dei mei dochs in soad wille, folge in skitterjend moaie doarpsjûn op tongersdei yn`e tinte fan de oranjefeesten 2015.  De sketsjes wienen sûnder ek mar ien útsûndering fan hege kwaliteit en de fragenronde`s foar de dielnimmende teams wienen wier net maklik en dochs kamen der in soad goede antwurden. Mar ek de net foar te kommen flaters, al wienen dy dan somtiden wer hilarisch te neamen. It programma rûn wol wat út , mar om`t de organisaasje rûn as in treinsje en de sketsjes hiel bysûnder wienen, hie nimmen dat yn`e gaten. Wy meie wol fêststelle dat it Oranjebestjoer oanfiert troch Geert Jelle, it allegear goed yn`e hannen hat. Op de fotoside fan dizze site kinne jim ferskate bylden ferwachtsje, al moat it fotografenkollektyf fan dit evenemint konstatearje dat it in poepetoer is der wat fan te meitsjen yn in tinte wêr`t beweeglik disko-ljocht ús bot yn`e wei sit. Mar dat mei op dizze dorpsfeestjûn gjin beswier wêze.

Vrijdag: Niet de eerste de beste, maar DE beste jeugd showband van dit moment ter wereld kwam vrijdag avond naar ons dorp om een fantastische en wervelende show te geven. Het publiek werd fantastisch vermaakt met tal van show elementen en muziek. De gehele voetbal arena werd gebruikt voor de fanfareshow. Ook het publiek werd niet alleen vermaakt maar werd ook uitgenodigd actief deel te nemen aan de marsparade. (zie voor een impressie de fotoreportage in het fotoalbum) <klik hier>

Donderdag 26 augustus 2015 En het regende … en het regende harder…en het regende nog harder ! Maar hoe het ook regende, ze gingen onverstoorbaar door met Jeu De Boules en de Survival. De oudste jeugd, ondertussen al ruim over de vijftig starten donderdagmorgen als vanouds weer fanatiek met de balletjes op het natte gras van het sportveld. De ballen wilden lekker rollen dus het spelniveau was dit keer van hoog niveau. Ondertussen was het vermakelijk om te zien hoe de kinderen van de onderbouw zich kostelijk vernaakte tijdens de spelletjes en klimmen en glijden op de luchtkussens. De regen zorgde er voor dat het een grote glijpartij werd. En vervolgens startte de jeugd van groep acht vol enthousiasme met hun uitvoering van de survival. Het maakte niets meer uit waar ze zich bevonden op de route, het sportveld, de bosjes of de Zwette want het was een grote zwempartij. Maar dat deerde de jeugd niet, integendeel het werd er alleen maar leuker door. Voor de fotograag gold dit niet want zijn dure fototoestel heeft een enorme hekel aan water waardoor de fotograaf noodgedwongen onder het afdakje van de kantine moest blijven.

De optocht werd eenmalig verreden en de naam werd gewijzigd van optocht naar parade. Een gering aantal deelnemers heeft de vereniging hiertoe gedwongen. De jury van 2015 had dit jaar een zware verantwoordelijkheid, is meedoen nu niet de belangrijkste prijs die je kunt winnen ? En aan de daadwerkelijke prijs kan het ook weer niet liggen (zie foto). Voor iedereen dan ook een prijs, en met daarbij een tweetal eervolle vermeldingen voor ‘ Froozen’ en ‘Jurassic Park’, ook werden een aantal loopgroepen uitgelicht. De organisatie hoopt dat de editie 2017 weer Scharnegoutum-waardig mag zijn, en roept iedereen op om dan weer mee te doen. < klik hier voor de foto reportage >

Vier koninginnen verder en de vijfde is aan de beurt. Uit alle aanmeldingen is er geloot en het mysterie van de droomkoningin is opgelost. Merlissa Goesten is de jonge dame van 18 jaar die met haar bekende gezicht en naam in het dorp de feesten mede kleur mag geven. Zij heeft ervaring als deelneemster aan de optocht, is een groot dierenliefhebster, staat voor het examen van de opleiding en laat weten groot fan te zijn van de feesten.

Net als in de film, ik wil het… Maar wat als alles bijna door het weer kopje onder dreigt te gaan…? De “filmcrew” van de Oranje vereniging moest gisteravond alles uit de kast halen, veelvuldig spoed en crisis beraad terwijl de weergoden het programma met onweer en stortbuien flink doorkruiste en de doorgang van de vuurwerkshow onderuit probeerde te halen. Een vuurwerkshow met als voorspel de natuurlijke donder en bliksem, zo zou je het kunnen noemen… Alles werd uit de kast gehaald om het mogelijk te maken, van minuut tot minuut werd op de telefoon de buienradar gevolgd. Pas rond 23:00 uur dreigde het nog steeds maar werd het dan toch uiteindelijk droog. De show kon beginnen en op spectaculaire wijze werd de tegenaanval ingezet, oorverdovende knallen, overweldigend vuur maakte de show tot een prachtig schouwspel.

One, two three action... en toen begon het op de set te regenen... De straten stonden blank maar de “De parade” in Scharnegoutum ging gisteravond om klokslag zeven uur gewoon door. "We kunnen veel regelen behalve het weer" reageerde Koos van der Meeren. Jammer genoeg de muzikanten van het plaatselijke korps excelsior gaven er na een paar minuten noodgedwongen de brui aan. Drie praalwagens (in principe allemaal winnaars) en tien loopgroepen trokken door de straten, waar de lokale wolkbreuk bijna alle toeschouwers had verjaagd. De optocht kende een ander karakter dan in voorgaande jaren bij het driedaagse dorpsfeest. De animo om een wagen te versieren bleek deze keer gering. Vrolijk uitgedoste gezelschappen – thema films en series – mochten daarom ook lopend door de straten, iets dat veel minder voorbereiding vergt. Maar over twee jaar keren de praalwagens terug verzekert de organisatie.
klik hier voor een een uitgebreide fotoreportage. >

 

Het weer lijkt gehackt… dagenlang is het mooi en dan plots speelt het weer de optocht parten. Had de koningin nu maar een dun sweatshirt en was de koets maar open… Wauw, spontane fantasie helpt niet om de parade aantrekkelijker te maken voor de talrijke bezoekers. Precies rond 19:15 uur wanneer iedereen staat opgesteld wordt het nat en stormachtig. Het bestuur van de Oranjevereniging houdt vast aan het script en de tijd en kiest niet voor het weer. De koets/kar moet voort. Misschien wel met het motto, als je de hevige slagregen weet te trotseren, dan pas doe je echt mee. Gelukkig duurt de bui een kwartier en is er daarna volop entertainment. Het publiek mag zappen zonder afstandsbediening tussen Lucky Luke, Frozen, Flikken Maastricht, Flodder, Pietje Bell, Jurrassic Park en fifty shades of Grey .

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-57.jpg

We hebben 135 gasten en geen leden online